Page 23 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 23

        FORSVARETS FORUM 23
ØVING: Selskapet Fieldmade syner fram moglegheita for å bruke 3D-printing for å produ- sere delar ute i felt. Dei har brukt teknologien på fleire vinterøvingar med Forsvaret. FOTO: FIELDMADE
SKANNAR: Ein øyde- lagd del blir skanna. Den digitale infor- masjonen kan deretter brukast for
å produsere ein 3D-printa kopi. Dette gjer det mogleg å produsere reservedelar i felt. FOTO: FIELDMADE   21   22   23   24   25