Page 55 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 55

 OMBUDSMANNEN
Krevende tider
Begrepet «fantastiske ingenting» er beskrivende for paradokset med Forsvarets tilstedeværelse.
I skrivende stund, litt inn i det nye året, må jeg inn- rømme at jeg stadig blir utfordret med tanke på hva som er «normalen». Selv etter å ha levd livet en stund, også med dager preget av rystelser, er jeg allikevel ikke fortrolig med bildet av verden, omgivelsene og alt som skjer.
«Fantastiske ingenting», håper Forsvaret å oppnå i en av reklamene som går på TV. Det er ord til ettertanke i den krevende tiden vi er inne i. Vi er preget av tragediene
ROALD LINAKER Ombudsmannen for Forsvaret
    «Er det bare jeg som tenker at det som skjer, påvirker opple- velsen av trygghet og håp for fremtiden?»
med raset på Gjer- drum og brannen på Andøya, som kommer veldig nært for svært mange. Vi preges av nyhetsbildene fra USA med stormingen av kongressbygningen og påfølgende inn- settelse av Joe Biden som ny president. Om ikke dette var nok, så påvirkes vi alle av pandemiens krav til
døgnet, året rundt, er ansatte og vernepliktige på post for å gjøre sitt til for at det «fantastiske ingenting» skal oppnås. Også i pandemiens tid med begrensninger av reiser og permisjoner, smittevernstiltak og avlyste vinterøvelser skal de militære styrkene være beredt.
Disse verdiene blir ekstra viktige i utfordrende tider. Vi kan ikke ta våre felles verdier for gitt. Verdiene holder seg best som ferskvare ved stadig å bruke dem, stadig opplyse om dem og hele tiden verne om dem. Ha tål- modighet, og hold ut. Det blir bedre!
Boken alle
marinefolk må ha!
  275,–
+ frakt
strenge tiltak og krav til sosiale distanser mellom oss.
Er det bare jeg som tenker at det som skjer, påvirker opplevelsen av trygghet og håp for fremtiden?
I urolige tider er det viktig at vi snakker sammen, og at vi hjelper hverandre til å bidra til samhold og tole- ranse. Viktige egenskaper som bidrar til å styrke vårt fellesskap, og minner oss om viktigheten av grunnleg- gende verdier som skal prege den norske rettsstaten og Forsvaret som beskytter disse. Balansen mellom fellesskapets beste og individets rettigheter settes på prøve i unntakstider. Respekten for nasjonens utviklede rettsprinsipper vil være avgjørende også i kriser. Dette krever demokratisk lederskap på alle nivåer.
Begrepet «fantastiske ingenting» er beskrivende for paradokset med Forsvarets tilstedeværelse, nemlig at det ikke blir nødvendig å skulle anvende militære styrker for å bevare det vi opplever som fantastisk i dette vårt lille land – frihet og demokrati. Hver time i
Sponset av:
   Om bord på Museumsskipet KNM Narvik finnes utrolige mengder med crester og våpenskjold som er samlet i messer og oppholdsrom gjennom 41 år i tjeneste for Den Norske Marine samt hele 17 ganger i den stående styrken i Atlanterhavet, STANAVFORLANT. Her er boken som beskriver alle crester som vist ovenfor.
Boken kan nå bestilles på post@knmnarvik.no eller tlf. 944 99 636. Prisen blir 275,– + frakt.
FORSVARETS FORUM 55

   53   54   55   56   57