Page 24 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 24

 PÅ BESØK | OVERLEVELSESKURS
24
 Iutkanten av et skogholt i en usann- synlig vakker dal på kanten av Har- dangervidda prøver kadett Frederik Nårstad å etablere leirplassen sin for natten. Det er 10 minusgrader og snø opp til knærne. Den norske
fjellheimen i midten av januar kan være tøff nok, selv om du har vært ute en vin- ternatt før. Snart er dagslyset borte. Når- stad må få i gang bålet sitt.
Sammen med de 23 andre deltagerne på overlevelseskurset har sørlendingen brukt mesteparten av dagen på å gå over
fjellet til kursområdet rett under tre- grensen. 6 kilometer i luftlinje på truger de hadde laget selv. De laget trugene av bjørkekvister, pinner og fallskjermline.
Nårstads plan videre i livet er å utdanne seg til pilot på redningsheli- kopter. Men først må han skaffe ved til bålet sitt og rigge opp fjellduken som gapahuk. Når alt det er gjort, kan han kose seg med en feltrasjon, hvis det fort- satt er liv i bålet.
Kursdeltagerne har rigget seg til med fjellduk eller fallskjerm over et område
  


   22   23   24   25   26