Page 37 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 37

 FØTTENE ER SÅRBARE
→ Føttene er den kroppsdelen som oftest rammes av kuldeskader.
→ Definisjonen på kuldeskade er at hud perifert på ekstremiteter over tid blir eksponert for høy fuktighet i kombinasjon med nedkjøling, vanligvis ned mot, men ikke under, vevets frysepunkt.
→ Kuldeskade opptrer vanligvis ved temperaturer ned mot 0 grader. Imidlertid kan langvarige eksponering for fukt kombinert med omgivelsestemperaturer helt opp imot 20
grader også resultere i «kuldeskadepatofysiologi», spesielt nevropati.
KILDE: ARTIKKELEN «FROSTSKADER I FORSVARET», PUBLISERT I
2018 TIDSSKRIFT FOR NORSK LEGEFORENING, AV ARNE JOHAN NORDHEIM OG EINAR KRISTIAN BORUD
  FORSVARETS FORUM 37   35   36   37   38   39