Page 1 - Forsvarets forum 2-2020
P. 1

Koronakrise               Livsverket
                        Slik har pandemien påvirket       Jo Øvergaard har et privat
                        forsvaret i de nordiske landene.     krigsmuseum i sauefjøset.
                                       SIDE 18                  SIDE 48

          NR. 2 – 2020

 technology for tomorrow
                         Illegal presse KONGSBERG creates and delivers high-technological  Under andre verdenskrig var illegale aviser et viktig våpen
 solutions for people that operate under very
 challenging conditions – on the oceans,  i kampen mot okkupasjonsmakten. Men selv i dag forsøker
 in the deep subsea, in the defence, in space.    autoritære regimer å undertrykke sannheten.
                                                        SIDE 28

 kongsberg.com
   1   2   3   4   5   6