Page 10 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 10

 2/2
 SOLDATNYTT - 106 SOLDATNYTT - 100
   MOBBING BEGGE KJØNN
TALLENES TALE OM MOBBING OG SEKSUELL TRAKASSERING
To av tre kvinnelige vernepliktige har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret.
  TISSEPAUSE
Hvis du er i felt og må på do, er det langt lettere å være mann.
  20%
MENN: Opplevd seksuell trakasering
67%
KVINNER: Opplevd seksuell trakasering
     TING & TANG 98 MANN FOR
Husker du filmen «Sekondløytnanten»?
  SIN KEPI
     92MADE IN SWEDEN
Sverige selger militært utstyr til store deler av verden.
                                        92-116 INNHOLD
  10 FORSVARETS FORUM
SIDE
%
M
5
Å
,
9
N
4
E
G
D
L
E
E
L
G
G
5
A
0
,
D
5
/
%
G
E
L
T
N
E
K
U   8   9   10   11   12