Page 3 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 3

                 Thales Norway leverer teknologi til Forsvaret for sikker og effektiv kommunikasjon i militære operasjoner.
SOTAS er et kommunikasjonssystem for stridskjøretøy, som beskytter hørselen til vognmannskapet, gir krystallklar intercom (internkommunikasjon) og tilgang til radioer for ekstern kommunikasjon.
Thales Norway har lange tradisjoner med å levere kommunikasjons- og sikkerhetsteknologi som bidrar til å akselerere Forsvarets kritiske beslutningssløyfer.
ANNONSE
Ved norske soldaters side i mer enn 75 år
 

   1   2   3   4   5