Page 28 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 28

 28
 Mads Hilden (44)
SVELVIK
Stilling i HV: Troppssjef Innsatsstyrke Derby Sivil jobb: Arbeiderparti-politiker i Drammen. Hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet.
RYKKET UT
FØRST
– Denne gangen handlet det om å levere trygghet til lokalbefolkningen.
   Jeg blir vekket klokken 07.20 av at telefonen ringer. Kvelden før var jeg lenge oppe for å gjøre klar til hyt- tetur. Planen var å stå opp, få på seg skitøy og kjøre opp til Mylla. Det skjedde aldri, forteller troppsjef Mads Hilden.
For i den andre enden av telefonen er nestkomman- derende i innsatsstyrken. Han forteller at Derby mobiliserer, og at soldatene skal møte på Lutvann snarest.
– Samboeren min blir bekymret når telefonen ringer så tidlig. Jeg avslutter samtalen med å si «det er mottatt». Først da skjønner hun at det er fra Forsvaret. Den første innskytel- sen er jo at det har skjedd noe alvorlig med noen i familien.
20 minutter etter samtalen er Hilden på vei ut døra fra eneboligen i Svelvik. Utenfor står bilen klar for hyttetur med skiene tjoret fast på taket. Bagasjen blir lempet ut og etterlatt i en haug på gårdsplassen.
– Familien har forståelse for at når jeg får innkalling, så må jeg bare dra av gårde så fort som mulig, sier Hilden.
Soldatene møter opp på Lutvann. Etter kort tid er de på vei til Gjerdrum. Hilden går gjennom ulike scenarioer i hodet for å være så godt rustet som mulig. Han er blant de første soldatene fra Innsatsstyrke Derby som ankommer kommunesenteret Ask.
– Vi er fortsatt usikre på hvilket oppdrag vi skal løse. Det er stor forskjell på å skulle grave noen ut av jordmassene og sikre et område. Framme på stedet blir vi koblet opp med innsatsleder for politiet. Den første perioden er vi på fem minutters beredskap i tilfelle vi må sikre et indre område for ny redningsinnsats, sier Hilden.
Det er i forbindelse med rekognoseringen av dette opp- draget at han kommer tett på rasstedet og tar innover seg omfanget av katastrofen.
– Vi sto nesten helt på kanten av skredet. I lufta var det to Sea King -helikoptre med lyskastere. Vi så hustak som stakk opp av leirmassene. Da skjønner man hvilke enorme naturkrefter som har vært i sving. Det var mange bygninger som var tatt av raset, så vi var forberedt på at det skulle være flere døde. Det var en lettelse hver gang listen over savnede ble kortere.
Etter 36 timer får de et annet oppdrag – å sikre et nytt område som ble ansett som rasfarlig. De må stanse all trafikk blant annet i området rundt fylkesvei 120.
– Dette er første gang Derby har blitt brukt til akutt bistand i en redningsaksjon. Vi er ikke bare trent for skarpe, offensive operasjoner. Denne gangen handlet det om å levere trygghet til lokalbefolkningen. Jeg tror også vi var med på å lette arbeidet for politi og nødetater, slik at de kunne kon- sentrere seg om jobben de skulle gjøre.
For det var en sliten gjeng soldatene avløste. Flere av poli- tifolkene hadde stått på siden klokken fem på morgenen. En av dem hadde kjørt med blålys helt fra Telemark.
– Det var en god opplevelse å se Forsvaret, politi og sivil- samfunnet komme sammen på denne måten. Det ble en form for fellesskap på Gjerdrum, sier Hilden.
Overgangen til et nytt år ble en opplevelse soldatene kommer til å huske lenge. For mens rakettene lyste opp nattehimmelen andre steder, var det stillheten som preget Gjerdrum. For noen var opplevelsen ekstra spesiell.
– Vi har en soldat i troppen som bodde like ved skredkan- ten. Vi sto på kanten av skredet og så over til huset han hadde evakuert fra. Han kunne også fortelle om beboerne som var savnet. På den måten fikk vi raskt et personlig forhold til stedet og lokalsamfunnet.
– For oss var det en sterk motivasjon i arbeidet videre.
DOKUMENT | GJERDRUM   26   27   28   29   30