Page 3 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 3

 Jo Stuve i Forsvaret
 Fra Forsvaret til sykepleie ved VID
- Jeg skulle ALDRI bli sykepleier. Men så begynte jeg på befalsskolen. Der
var det sykepleiere som lærte oss det grunnleggende innen sanitet. Møtet med dem forandret mitt syn på sykepleiefaget fullstendig. Jeg husker godt hvor fasinert jeg ble. Dette var de desidert røffeste karene jeg noensinne hadde møtt.
Flere i Forsvaret ønsker å bli sykepleiere etter å ha tjenestegjort i Saniteten eller har jobbet med førstehjelp under førstegangstjenesten. Å gå fra Forsvaret til sykepleiestudiet er ikke en uvanlig kombinasjon. Ved VID står den faglige kvaliteten på topp. VID tilbyr også bachelorstudier innen ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, sosialt arbeid og teologi.
 Les mer på vid.no
 
   1   2   3   4   5