Page 5 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 5

  LEDER
Ansvarlig redaktør
STIAN EISENTRÄGER 400 41 885 – se@fofo.no
20 år med krig i Afghanistan
DET STORE LAPPETEPPET
 I OKTOBER 2001, få uker etter 11. september-angre- pene, gikk USA og andre vestlige land til angrep for å kaste Taliban fra makten. Afghanistan skulle ikke være noe fristed for terrorister. Norge var blant de første landene som stilte bidrag til koalisjonen som sto bak Operation Enduring Freedom. Siden den gang har om lag 9000 norske soldater tje- nestegjort i Afghanistan i fem internasjo-
USA akter å etterleve avtalen, men bare der- som Taliban reduserer voldsbruken og kutter bån- dene til al-Qaida, sa en Pentagon-talsmann tidligere i februar. President Joe Bidens nasjonale sikkerhets-
rådgiver opplyste samtidig at avtalen med Taliban vurde- res nøye av den nye admi-
nistrasjonen.
Flere kilder i Taliban har
uttrykt bekymring over at de internasjonale styr- kene i landet skal kunne bli værende utover mai. Talsman- nen Zabihullah Mujahid har sagt at Taliban fortsatt forplikter seg til fredsprosessen, men advarte mot «konsekvenser» om USA og
Nato ikke trekker seg ut innen fristen. Mye tyder på at Nato og USA vil
 nale operasjoner.
Krigen har preget en hel
generasjon nordmenn. Ti har falt i tjeneste for Norge i Afghanistan. Seks har blitt dekorert med vår høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd, deriblant forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan og har fortsatt rundt 10.000 soldater i landet. Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. Hele fire millioner afghanere er drevet på flukt, ifølge UNHCR.
OMSTRIDT: Eksperter sier Tali- ban (rødt) er sterkere nå enn noensinne siden 2001. Med ca. 60.000 krigere kontrollerer de islamistiske fundamentalistene en femtedel av Afghanistan.
få en utfordring med å få Taliban til å gå med på en forlengelse, og gruppen kan være troende til å oppskalere voldsbruken ytter- ligere – sannsynligvis også mot de internasjonale styrkene.
  For omkring et år siden inngikk
USA en avtale med Taliban om at de internasjonale styrkene skal trekke seg fullstendig ut innen mai i år. Til gjengjeld skulle Taliban delta i fredsforhand- linger med Afghanistans regjering.
Men fredssamtalene har hittil gitt få resultater. I dag er Taliban på offensiven og kontrollerer en femtedel av landet. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive.
Det mangler ikke på krefter på innsiden av Taliban som aldri har forestilt seg at USA og Nato ville forlate Afghanistan frivillig, og som har presset på for å angripe, selv etter at avtalen var i havn. Det er lite som tilsier at
våpnene vil stilne i denne omgang.
Les Afghanistan-ekspert Barnett Rubins kronikk på side 64 Det er bare én vei ut av Afghanistan
 F • Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-pla-
katen. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen.
Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: 22 40 50 40.
2041 0652 Trykksak
Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
Grafisk produksjon: Mediamania
 NO - 4660
FORSVARETS FORUM 5
M
Ø
J
L
I
M
E
R
K
E
T
   3   4   5   6   7