Page 6 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 6

 REDAKSJONEN
      Krister Sørbø Fotojournalist
970 93 131 – ks@fofo.no
Paal Ravnaas Redaksjonssjef
917 54 565 – pr@fofo.no
Ole Kåre Eide Prosjektredaktør
489 939 68 – oke@fofo.no
Silje Kampesæter Nyhetsredaktør 404 80 914 – sk@fofo.no
Stian Eisenträger Ansvarlig redaktør 400 41 885 – se@fofo.no
Svein Arstad Journalist/utgavesjef 482 23 877 – sa@fofo.no
Andrea Rognstrand Journalist
452 04 315 – ar@fofo.no
Mikal Hem Journalist
959 17 179 – mh@fofo.no
Øyvind Førland Olsen Journalist
928 40 219 – ofo@fofo.no
FRA SIVIL TIL SOLDAT
Gro Anita Furrevik Journalist
474 68 327 – gaf@fofo.no
SOLDATNYTT
 Bak historien
  Det har gått et skred i Gjerdrum, var beskjeden til flere hundre soldater i Heimevernet. Mange av dem lå fortsatt i senga og sov. Andre var på jobb eller gjorde seg klar for å tilbringe de siste feriedagene i alpinbakken. Felles for dem alle var at de fikk kas- tet seg rundt. I løpet av kort tid gikk de fra å være sivilister til soldater som deltok i redningsaksjonen.
Forsvarets forum var tidlig på plass i Gjerdrum. Der fikk vi se innsatsen fra sivile nødetater og For- svaret som stilte opp med mannskaper og materiell for å bistå i redningsarbeidet. I lufta surret helikop- tre og droner mens en pansret brolegger jobbet i skredområdet. Soldater fra Heimevernet sperret av områdene rundt og hadde kontakt med lokalbefolk- ningen. For noen av soldatene kom skredet tett på, bokstavelig talt.
Kenneth Løwe er soldat i Innsatsstyrke Derby. Han bor også noen hundre meter unna skredkan- ten og ble vekket av beskjeden om at han måtte evakuere. Senere samme dag var han tilbake i sitt eget nabolag i Gjerdrum iført uniform.
Løwe er én av fem HV-soldater som bisto nød- etatene i redningsarbeidet. Dem kan du lese om i denne utgaven. For dem ble det en annerledes nyttårsaften. For mens rakettene lyste opp him- melen andre steder, var det stillheten som preget Gjerdrum.
Over hele landet står personell klare til å stille opp på et øyeblikks varsel. Stian Chan er til daglig driftssjef for flere Burger-King restauranter. Han er også HV-soldat og måtte avbryte ferien da mel- dingen kom.
– Når alarmen går, da stiller man opp – uansett.
   Andrea Vasholmen Mostue Vernepliktig journalist 907 52 048 avm@soldatnytt.no
Axel Solheim Vernepliktig journalist 477 13 315 as@soldatnytt.no
Frida Meek Pedersen Vernepliktig journalist 942 94 388 fmp@soldatnytt.no
     
   4   5   6   7   8