Page 8 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 8

                ANNONSE
 Sammen gjør vi fremtiden digital
Vi i Sopra Steria har i mange år arbeidet tett med det norske forsvaret. Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og er en strategisk partner for mange av landets største virksomheter.
Forsvaret er en av våre viktigste og mest prestisje- tunge kunder, og i en årrekke har vi vært hoved- leverandør til Forsvarets sikre plattformer. Vi bistår Forsvaret med å øke sin operative evne gjennom løsninger som stiller høye krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet.
For Forsvaret er nye, smidige leveransemetoder viktig. Skal sektoren stå sterkt i en digital fremtid, er man avhengig av å utvikle både teknologi og organisasjon. Sopra Steria står parat til å bistå forsvarssektoren med en sikker digital fremtid.
Vil du vite mer?
Morten Follestad
Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet, Sopra Steria
Telefon:
95 82 09 16
E-post: morten.follestad@soprasteria.com
Les mer på
www.soprasteria.no/forsvar
     Illustrasjoner av brukerhistorier fra Sopra Steria-alliansens bidrag til Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse. Les mer på www.soprasteria.no/designmetodikk.

   6   7   8   9   10