Page 9 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 9

 1/2
 AKTUELT - 16
   24
 SOLDATENE SOM VAR
VED SKREDET
 Flere hundre HV-soldater har bistått under rednings- operasjonen i Gjerdrum. Møt fem av dem som stilte opp på kort varsel.
  3D-PRINTING I FORSVARET Produksjon av deler i felt kan revolusjonere logistikken i Forsvaret.
KOMMENTAR - 12
           38
UTSTYRET I GJERDRUM
Forsvaret åpnet verktøykas- sen for å bistå nødetatene etter skredet i Gjerdrum.
            SÅRBART DEMOKRATI
Årene med Donald Trump har lært oss at demokratiet ikke kan tas for gitt, skriver Harald Stanghelle.
ABONNEMENT ELLER NY ADRESSE?
23 36 19 05 eller via forsvaretsforum.no/minside - E-post: abonnement@fofo.no
         12-43 INNHOLD
    FORSVARETS FORUM 9
SIDE

   7   8   9   10   11