Page 40 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 40

 40
 SLIK BLE MATERIELLET BRUKT
Forsvaret åpnet verktøykassen for å bistå nødetatene i Gjerdrum. Her er en oversikt over det viktigste materiellet som ble brukt.
       P3 ORION
Tok av fra Andøya flystasjon og deltok i den inn- ledende fasen av redningsarbeidet. Orion-flyet har sensorer som kan oppdage varmesignaler fra personer. Det bidro også med å koordinere kommunikasjonen mellom ulike plattformer og skaffe et helhetsbilde over situasjonen.
DRONER
Forsvarets spesialkom- mando brukte droner for å overvåke skred- område og lete etter overlevende med var- mesøkende kamera.
       KROKBIL MED TANKFLAK
Kompani 1 i Stridstrenbataljonen stilte med krokbiler og tankflak for etterforsy- ning av drivstoff til kjøretøy som deltok i redningsarbeidet.
LASTEVOGN MED MARKFORSTERKNINGSSYSTEM
To lastevogner av typen Man SX 2000 med system for markforsterk- ning fra Ingeniørbataljonen. Ved å legge ut matter av aluminium kunne broleggeren komme inn til skredområdet til tross for ustabile grunnfor- hold. Broen og markforsterkningen ble brukt som evakueringsakse for personellet som jobbet i raset.
 ILLUSTRASJONER: VENDELA VON SCHACK
DOKUMENT | GJERDRUM


   38   39   40   41   42