Page 41 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 41

       AW101 SAR QUEEN
Norges nye redningshelikopter ble satt inn i arbeidet med sensorer som kan oppdage perso- ner i skredet. Sar Queen skal på sikt erstatte Sea King og brukes av 330 skvadron på Sola.
BELL 412 SP
To Bell 412-helikoptre ble sendt fra Rygge og ble brukt til søk og redning samt transport av personell.
SEA KING
Et Sea KIng-helikopter fra 330 skvadrons base på Rygge var tidlig på plass i skredområdet. I løpet av morgentimene heiste mannskapet på redningshelikopteret opp 13 personer.
    IVECO LMV
Et lettpansret kjøretøy utstyrt med en såkalt taktisk kikkert. Denne
ble plassert like utenfor skredgropa for å overvåke området.
             BROPANSERVOGN
Ingeniørbataljonen brukte en pansret brolegger for at søk- og rednings- mannskaper kunne ta seg inn i skred- området. Den øvre delen av kjøretøyet sklir ut til en 26 meter lang bro.
VOLKSWAGEN AMAROK
Soldater fra HV-02 rykket ut på kort varsel med Heimevernets nye feltvog- ner. Soldatene opprettet blant annet vaktposter for å hindre personer i å bevege seg inn i skredområde.
TUNGTRANSPORT
Trekkvogner ble brukt til transport av bropanser og leguan-brosystem til Gjerdrum.
FORSVARETS FORUM 41   39   40   41   42   43