Page 97 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 97

 psykologer og løse problemer, sier hun.
Det sier også psykolog Helga Fossberg
Aulie. Hun mener at det viktigste er å ikke være redd for å si eller gjøre noe feil.
– Om du er usikker på hva personen ønsker av deg eller er usikker på om du har forstått, spør eller si at du kjenner deg usikker, sier hun.
TODELT OPPLEGG. Anette Hyldmo forteller at Solda- taksjonen arrangeres gjennom hele året. Samtidig har man en aksjonsdag.
– Den arrangeres ute på avdelinger hvor man til- rettelegger for at alle soldater får fri, så langt det tar seg gjøre. Og så arrangeres det for eksempel foredrag,
kanskje av en prest eller en psykolog. Det kan også være en veteran i Forsvaret, sier hun.
– Man kan ha aktiviteter. Det har for eksempel vært snakk om å ha en rebusløype hvor man skal ut på forskjellige poster, og på hver post møter man en refleksjonsoppgave.
– Og så kan det være et velferdsarrangement på kvelden som er hyggelig for alle å delta på, eller at man samarbeider med messa på avdelinga og får litt ekstra god middag eller en god lunsj.
fmp@soldatnytt.no
«En god soldat oppsøker hjelp ved psykiske utfordringer.»
LINNEA RØBECH, HOVEDTILLITSVALGT I HÆREN
FORSVARETS FORUM 97
 ILLUSTRASJON: MARTHE WATZ

   95   96   97   98   99