Page 96 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 96

 96
SOLDATNYTT
 FORSVARETS FORUM
«Vi kjemper våre kamper sammen», er navnet på årets soldataksjon.
TEKST: JØRGEN ENKERUD OG FRIDA MEEK PEDERSEN
– Jeg synes det er et fint navn, fordi det betyr samhold, at vi ikke er alene om ting, at det er viktig at vi snakker sammen, og at vi kjenner makkeren vår, at vi passer på hverandre, sier Anette Hyldmo, som er del av Verne- pliktsrådet og har ansvar for Soldataksjonen.
Det er en holdningsskapende kampanje som Til- litsvalgtordningen (TVO) arrangerer hvert år. I år er temaet psykisk helse.
– Det er jo makkertjeneste, sier hun.
– Ikke bare det at man passer på at makkeren har på seg nok klær eller husker på å drikke vann, men at man passer på at man faktisk har det bra også!
INGEN UNNTAK. Psykisk helse er personlig, sårbart og ofte tabubelagt, forklarer Hyldmo. Hun beskriver det som vanskelig å sette ord på tanker og følelser.
– Psykisk helse er et økende problem i samfunnet, og Forsvaret er ikke et unntak. Ofte er vi i vanskelige situasjoner som krever robusthet for å unngå og påføre andre eller seg selv skade, sier hun.
Hun sier at mange har en oppfatning av at soldater er lite sårbare og ikke påvirkes av noe. Et miljø med denne oppfatningen hever terskelen for å prate om hvordan man har det, mener hun.
Hyldmo sier at målet er å lære soldater og ledelsen mer om psykisk helse og være bedre rustet til å ivareta seg selv og medsoldater på en god måte. Målet er et mer åpent og ivaretakende forsvar.
– Aksjonen skal skape arenaer for diskusjon og lavere terskel for å snakke om hvordan man har det.
Og soldater skal vite hvem som kan hjelpe dersom de selv eller medsoldater sliter, sier hun.
DEN GODE SAMTALEN. – En god soldat oppsøker hjelp ved psykiske utfordringer, sier Linnea Røbech, hovedtillitsvalgt i Hæren.
– Utdannet fagpersonell er ikke bestandig førstevalg som samtalepartner ved nedstemthet eller undertrykte følelser. Førstemann i linja er som regel en makker eller annet bekjentskap.
En god soldat kan løpe lenge, løfte tungt og skyte bra, men en soldat må også være psykisk sterk, forkla- rer hun. Og det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre når eksempelvis en makker åpner seg til deg.
– Den gode samtalen, sier hun.
Den ønsker Røbech å hjelpe andre soldater med.
– Ta deg tid til å lytte. Signaliser at du har god tid,
vær rolig, sett deg ned, og ta av deg jakken. Det er enkle handlinger, men viser personen som snakker at du er interessert i å høre på hva den har å si. Du skaper et trygt miljø ved å være rolig, og det blir lettere for mot- parten å åpne seg for deg, sier Røbech.
LYTT – IKKE GI RÅD. Hun forteller at det viktigste er å lytte hvis noen velger å åpne seg til deg, ikke komme med løsninger. Det er normalt å ville komme løsninger for å hjelpe personen, men det er mye bedre å heller stille spørsmål slik at den finner løsningen selv.
– Gi innspill i stedet for råd, og lytt til hva personen har å si. Frem det positive, hva personen er god til, og hva den gjør bra.
– Stillhet er heller ikke en dårlig ting. Hvis personen slutter å prate, ikke begynn å prate, men la det heller være stille en liten stund. La inntrykkene synke inn. Dette er noe som er vanskelig for personen å gjøre, så det er viktig å la den få pauser fra praten og la den hente seg inn igjen.
– Hensikten er ikke at soldatene skal opptre som
 Psykisk helse
blant menige
STERKuTENPÅ, SVAKINNI?
STERKuTENPÅ, SVAKINNI?

   94   95   96   97   98