Page 94 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 94

 SOLDATNYTT
  FEIRER 50 ÅR MED JUBILEUMSBOK
Har du vært med i TVO? Da vil Mathias snakke med deg!
TEKST: ANDREA VASHOLMEN MOSTUE
I 2022 har Tillitsvalgtordningen i For- svarets (TVO) sitt 50-årsjubileum. I den forbindelse skal det skrives en jubileums- bok av tidligere Soldatnytt-journalist Mathias Brandt.
– Boken skal handle om TVOs historie. Det er alt fra hvorfor det ble bestemt at det skulle være en tillitsvalgtordning i 1972, til alt ordningen har vært igjennom. Hvilke saker som har gått igjen, og hvem som har vært en del av TVO, sier Brandt.
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
(TVO) ble etablert i 1972, med den hen- sikt å være en samarbeidsordning mel- lom soldater i førstegangstjenesten og Forsvarets militære og politiske ledelse.
TVO representerer også elever og kadetter ved Forsvarets skoler på alt som ikke omfatter studiemessige forhold.
– Planen å ha et register med alle som har vært landstillitsvalgte i løpet av de 50 årene, og et register over alle journalistene som har vært i Soldatnytt, forklarer Brandt.
– Det er ikke alt som finnes i arkivet, så jeg håper på å komme i kontakt med folk som kjenner til virksomheten for flere tiår siden. Gjerne også noen som har en artig historie, sier han.
avm@soldatnytt.no
     Vil du bli sjøkaptein eller trafikkflyger?
Eller ønsker du karriere innen sikkerhet, beredskap, teknologi og bærekraft?
3-årige ingeniørstudium
• Bærekraftig teknologi
• Droneteknologi (IVT + NTF) • Havteknologi
Søknadsfrist
1. mars: Luftfartsfag 15. april: Øvrige studier
3-årige bachelorstudium
• Luftfartsfag (trafikkflygerutdanning) • Samfunnssikkerhet og miljø
• Internasjonal beredskap
• Nautikk
Alternative opptaksveier:
Realfagkurs, Realkompetanse
Instituttet tilbyr også etter og videreutdanning
Masterstudium
• Samfunnssikkerhet
• Luftfartsvitenskap
• Technology and safety in the high north
– Risk and reliability – Nautical science
– Automation
  UiT – Norges arktiske universitet www.uit.no/its
Fakultet for naturvitenskap og teknologi postmottak@its.uit.no Institutt for teknologi og sikkerhet
94 FORSVARETS FORUM
Bilder: Tommy Hansen, Roger Egeli, David Jensen, Jonathan Hansson.































































   92   93   94   95   96