Page 92 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 92

  92
SOLDATNYTT
  BESTILLER PÅ NETT: Forsvaret tester en løsning hvor soldater bestiller utstyr på nett og mottar det i posten. Digitalisering vil etter hvert bety at færre trenger å møte fysisk på depot.
DETTE KAN BLI DIGITALT
Forsvaret vil gjøre det like enkelt å få utlevert og innlevert personlig bekledning og utstyr som det er å handle på butikken.
TEKST: AXEL SOLHEIM
Forsvaret har testet en ny løsning for bestilling og utlevering av personlig bekledning og utrustning i tre HV-distrikter. Ordningen går i korte trekk ut på at soldatene, etter at de har mottatt innkalling til tjeneste i Digipost, bestiller sitt utstyr på nett. Når bestillingen er registrert, pakkes og sendes
utstyret fra lager hos Forsvarets partner WilNor Govern- mental Services (WGS).
Soldaten mottar utstyret i posten i god tid før frem- møte til tjeneste i HV, står det på forsvaret.no.
Nå er også digitale systemer i bruk ved depotene på Rygge, Rena, Sessvollmoen, Ørland og Setermoen, forkla- rer Hans Meisingset, kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon Flo).
Han sier at systemet skal tas i bruk ved enda flere depoter i løpet av 2021 og 2022.
– Vi mener at de digitale løsningene egner seg for bruk ved innrykk, som jo er en stor aktivitet for flere av Flos
depoter både i sør og i nord, sier Meisingset.
Soldatnytt pratet med depotsjef på Sessvollmoen, Rei- dar Hansen, om hva han synes om en slik løsning ved
innrykk. Han er skeptisk.
– Det er mye som ikke er merket med strekkoder. Det
er jo det mye av digitaliseringen handler om – å fange data, sier han.
– Det er jo ikke strekkoder på militær bekleding. Så på masseinnrykk lønner det seg ikke med digitalisering, sier depotsjefen på Sessvollmoen til Soldatnytt.
– Men for byttetjenester og utlevering av våpen egner det seg. Da er det en mindre sats som skal ut. Fordelen med digitaliseringen er jo at det er i sanntid. Det ligger da notert på deg i regnskapssystemet, så det er jo en kjem- pefordel, forteller han.
Digitalisering av depot betyr at de skal kunne hånd- tere informasjons- og vareflyt enklere, raskere og med høyere kvalitet, forklarer Meisingset i Flo.
Han sier at de arbeider med å lage løsninger der det skal være like enkelt å få utlevert og innlevert personlig, bekledning og utstyr som det er å handle og returnere klær og annet utstyr i en butikk.
– Digitalisering vil etter hvert også bety at færre tren- ger å møte fysisk på depot, sier han.
Det er også laget en selvbetjeningsfunksjon, men det vil ta noe tid før denne er klar til bruk.
as@soldatnytt.no   90   91   92   93   94