Page 11 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 11

                Ved norske soldaters side i mer enn 75 år
Thales Norway leverer teknologi til Forsvaret for sikker og effektiv kommunikasjon i militære operasjoner.
Cryptel-MUST er en sikker flerbruksterminal for lasting av elektroniske kryptonøkler, lagring av gradert informasjon og off line-kryptering opp til og med STRENGT HEMMELIG.
Thales Norway har lange tradisjoner i å utvikle høygraderte kryptosystemer som beskytter Norges, NATOs og alliertes viktigste hemmeligheter.
ANNONSE
   

   9   10   11   12   13