Page 9 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 9

                  LEDER
Ansvarlig redaktør
STIAN EISENTRÄGER 400 41 885 – se@fofo.no
 Kunstig intelligens kan lure deg trill rundt
La meg først som sist beklage til alle som leste lederartikkelen på forrige side og trodde at den var skrevet av Forsvarets forums redaktør. Det var den altså ikke.
Derimot er den skrevet av ChatGPT. Siden lanseringen i slutten av november i fjor har den nettbaserte språkroboten med kunstig intelligens både under- holdt, imponert og ikke minst skremt mange med sin evne til å levere betydelig bedre tekster enn vi tidligere har sett at maskiner kan sette sammen.
Som språkroboten selv svarte da jeg spurte den:
«Kunstig intelligens (KI) har kommet langt i å etterligne menneskelig språk og kan nå til og med generere tekster som kan lure deg til å tro at de er skrevet av et menneske.»
Resultatet som du så på forrige side, er et eksempel på en såkalt «deepfa- ke»-tekst.
Det er to hovedteknologier som bru- kes for å generere tekster ved hjelp av KI: Naturlig språkgenerering, som analyserer store mengder tekst for å for- stå språkmønstre og sammenhenger og deretter genererer nye tekster, som til- synelatende er skrevet av et menneske basert på denne analysen. Transformer-
modeller er den andre, og den lærer å generere tekst ved å studere eksisterende tekster og prøve å etterligne stilen og språket i dem.
Med disse teknologiene kan KI generere tekster som ligner på menneskeskrevne tekster på en svært overbevisende måte. De kan bruke de samme grammatiske regler, kommunisere med de samme kul- turelle referansene – ja, til og med bruke humor og ironi.
Det er viktig å være oppmerksom på at disse tekstene ikke nødvendigvis er sannferdige eller pålitelige. KI-genererte tekster er ofte resultatet av algoritmiske modeller som er trent på store mengder data, men opplysningene som kommer ut, kan være unøyaktige, gale eller mani- pulerte. Derfor kan KI-genererte tekster i høyeste grad være feilaktige eller misvi- sende. KI kan riktignok gjøre fantastiske ting, men også spre farlige løgner, propa- ganda og falske nyheter.
Selskapet NewsGuard vurderer tro- verdigheten til nyhets- og informasjons- nettsteder og sporer feilinformasjon på nettet. Da de nylig testet ChatGPT-robo- ten, laget den også propaganda i stil med russiske og kinesiske statsmedier.
– Vi fristet KI-chatboten med 100 falske fortellinger. I 80 prosent av til- fellene leverte den veltalende, falske og
villedende påstander om viktige saker i nyhetene, deriblant Ukraina og skolesky- ting, ifølge NewsGuard.
– KI kan spre giftig feilinformasjon i et omfang vi ikke kjenner, advarer for- skerne.
ChatGPT er et teknologimessig vann- skille. Det har alltid vært viktig å være kritisk til informasjon vi leser, spesielt når den kommer fra usikre kilder. Nå må vi også for alvor begynne å skjerpe opp- merksomheten rundt hvorvidt en tekst virkelig er skrevet av et menneske. Man bør være oppmerksom på tegn på at tek- sten kan være generert av en språkrobot, som for eksempel repetisjon av setninger eller unaturlige overganger.
Som avslutning vil jeg likevel la ChatGPT få komme til orde en siste gang: «I en verden der informasjon er mer tilgjengelig enn noen gang, er det ekstremt viktig å være kildekritisk og sørge for at informasjonen vi tar til oss, er sannferdig og pålitelig. Dette innebærer også å være oppmerksom på KI-genererte tekster og sørge for at vi ikke lar oss lure av tekster som ser
ekte ut.»
PS: På side 20-21 kan du lese hva roboten svarte da vi ba den om å komme med fagmilitære råd!
       J Ø
I L
M
R
K
E
T
 Redaksjonen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål, opp mot Vær Varsom-plakaten. Norsk Presseforbund pfu@presse.no
presse.no
M E
2041 0652 Trykksak KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: tips@fofo.no
BESØKSADRESSE: Bygning 65, Akershus festning POSTADRESSE: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
    7   8   9   10   11