Page 8 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 8

                 ANNONSE
Paradigmeskifte for
Forsvaret
Telenor og Forsvarsmateriell er strategiske samarbeidspartnere og jobber med å styrke forsvarsevnen ved å ta i bruk ny teknologi og en helhetlig digital arkitektur.
I september demonstrerte Telenor for første gang i Norge en helt ny, robust og frem- tidsrettet løsning hvor store deler av Forsvarets kommunikasjonsbehov baserer seg på 5G.
Vi etablerte et eget lukket kjernenett, også kalt en 5G-boble, live på Fornebu. I denne 5G-boblen demonstrerte vi hvordan ansatte i Forsvaret kan kommunisere med hverandre, samt koble opp sensorer og droner i nettet. På den måten oppnås en rask situasjonsforståelse i en tiltenkt krisesituasjon. Et slikt taktisk 5G-nett kan også tas med ut i felten. Dette muliggjør at Forsvaret til enhver tid vil kunne kommunisere internt eller med andre samfunnsaktører i et sikkert, lukket nett.
5G fra Telenor – en ny generasjon muligheter.
 8   6   7   8   9   10