Page 31 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 31

  SLIK LAGER
DU NYING-BÅL
→ Et tradisjonsrikt turbål som brukes når man vil ha et bål som kan brenne hele natten.
→ Du trenger tre store stokker, gjerne gran eller furu. Legg to av dem parallelt på bakken med litt avstand.
→ I mellomrommet lager du et lite bål av lettantennelig materiale. Deretter legger du to mindre greiner på tvers over de to stokkene, litt ute på siden og en ny stokk oppå der igjen parallelt med de to første. Pass på at den ligger stabilt.
→ Det er en god idé å bruke øksa og hugge litt på sidene av de store stokkene, slik at de tar lettere fyr.
FORSVARETS FORUM 31
    29   30   31   32   33