Page 32 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 32

PÅ BESØK | OVERLEVELSESKURS
32
gjerne litt enklere ut på TV enn det faktisk er. Når Lars Monsen koser seg foran bålet mens ørreten freser og teltet står klart i bakgrunnen, har NRK klippet bort den timen han brukte på å sanke ved.
Torkil Bratland forteller hvorfor en del av del- tagerne på overlevelseskurset gjør elementære feil som å sage friske trær i stedet for å bruke døde stammer.
– Erfaringsnivået deres om vinterforhold er lavt når de kommer hit. Primærjobben deres er å være piloter. De er ikke så vant med snø, og det trekker krefter ut av dem. Noen av dem har nok med å klare seg selv. Andre har nok med at de bare
skal bestå og er fornøyde med det, sier Bratland, som likevel regner med at alle består.
– Hva er de vanligste feilene som gjøres i Forsva- ret når det gjelder kuldeskader og farlige situasjoner med vinter?
– Kontrollnivået, at man ikke tar problemene tidlig nok, både med bar hud og harde værforhold. Ekstremiteter: hender, føtter og ansikt.
– Man kan også snakke om utdanningsnivået i bunnen. Hvor utlært er vi på vintertjeneste i Norge når vi har kriget i varmere strøk i 20 år? Det er noe man har tatt tak i flere steder i senere tid. Nå har vi avsluttet oppdraget i Afghanistan
   

   30   31   32   33   34