Page 42 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 42

 AKTUELT | FORSVARETS ARKIVER
42
 LIBANON: Jøran Dahl jobbet
med rydding
av eksplosiver i Libanon i 1994, 1997 og 1998. De fleste hendelsene han har opplevd finnes det tilsynelatende ingen dokumentasjon på.
JAKTEN PÅ HISTORIEN
Bilder, rapporter og videoer fra norske soldaters innsats i blant annet Somalia og Afghanistan står i fare for å forsvinne for godt. Veteraner som søker erstatning, kan bli sittende uten bevis for sine opplevelser i tjeneste for Norge.
AV YLVA SCHWENKE OG HEDVIG IDÅS (FOTO)
Trefninger, ulykker og andre hendelser med norske solda- ter i internasjonale operasjo- ner skal være dokumentert og ligge i Forsvarets arkiver. Særlig dokumentasjon fra
kontingentene som var i Somalia, Afghanistan, Irak, Libya og Mali, er lagret på elektroniske lagringsme- dier som harddisker og minnepin- ner.
Disse har varierende holdbarhet, og informasjonen må viderekopieres etter noen år for at innholdet ikke skal gå tapt.
– Jeg finner ingen dokumenta- sjon der jeg kan sette gul strek mel- lom «den og den hendelsen var jeg med på». I 1994 var jeg sikkert på et sted mellom 50 og 100 hendelser, men endte bare opp med å finne noen få sider dokumentasjon.
Det sier bodøværingen Jøran
Dahl. For ham har jakten på doku- mentasjon rundt sin egen opplevelse i Libanon vært frustrerende, tross god hjelp fra både Veterantjenesten og Forsvarets arkivtjeneste. Han bor i Oltedal i Rogaland, men er i Bergen for å spille konsert.
I rød hettegenser sitter han til- bakelent i en restaurantbakgård og forteller med rolig stemme at han ryddet eksplosiver i Libanon i 1994, 1997 og 1998. I ettertid har han blitt diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Når hjernen ikke vil samarbeide på detaljer og årstall, må han lene seg på det som er nedskrevet og dokumentert. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å spore opp.
Dahl tror det er summen av hen- delser som har ført til PTSD-diag- nosen. Men det er én hendelse fra nyttårsaften 1997 psykologene tror
«stakk hull på ballongen» og satte i gang det hele.
– Det var skyting mot leir, og alle gikk i shelter. Jeg var vaktkomman- dør, og ved opptelling viste det seg at vi manglet to personer. Jeg tok det som mitt ansvar å gå ut å lete, sier Dahl.
– Jeg husker jeg gikk ut, og lydene fra prosjektilene som suser forbi, de glemmer du ikke. Så husker jeg ikke mer før jeg var tilbake i shelter. Det er noen minutter som er helt borte fra hukommelsen.
FRYKTER FOR HISTORIEN
Historiene om norsk internasjonal militær innsats og enkeltsoldaters opplevelser fra ulike land og ver- densdeler ligger dokumentert på Jørstadmoen utenfor Lillehammer og dypt nede i bakken hos Riksarkivet i Oslo. Men historikere, arkivarer og


   40   41   42   43   44