Page 44 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 44

 AKTUELT | FORSVARETS ARKIVER
44
 JØRSTADMOEN LEIR: Det er arkivarene på Jørstadmoen ved Lillehammer som tar vare på nyere forsvarshistorie før det sendes til Riksarkivet. Der går de gjennom hylle på hylle med arkiver - men det meste kommer inn digitalt i dag.
veteranorganisasjoner roper varsku; doku- mentasjonen står i fare for å forsvinne.
Det er særlig to utfordringer de står overfor, mener sjefen for Forsvarets vete- rantjeneste, Morten Henriksen.
– Har du en CD som er over ti år gam- mel og inneholder bilder, er det ikke sik- kert du får fram de bildene lenger. Det er den tekniske utfordringen. Den praktiske utfordringen er at vi ikke nødvendigvis klarer å dokumentere, verifisere eller avkrefte hva enkelte veteraner hevder å ha blitt utsatt for.
Dokumentasjon direkte fra Intops lig- ger for det meste på harddisker og min- nepinner, mens det fra andre deler av Forsvaret også finnes på DVD-er, CD-er, disketter og gamle datamaskiner som ikke har blitt tilstrekkelig sikret i løpet av de siste 20 årene. Nøyaktig hva som ligger på disse lagringsenhetene, er imidlertid usikkert – foreløpig.
For 15 år siden trodde man at CD-er skulle holde i 100 år, men det har vist seg at ikke stemmer. Professor Herbjørn
Endresen ved institutt for arkiv-, biblio- tek- og informasjonsfag forklarer:
– Det er helt greit å bruke CD-plater om man sørger for å sjekke dem med jevne mellomrom og får dem over på nye lagringsmedier når det trengs. Men det er ikke et medium som holder inn i evigheten.
Tidligere ønsket også Riksarkivet å få inn dokumenter på CD-er, nettopp fordi man trodde det skulle holde i mange år, sier Endresen.
Riksarkivet, som huser store deler av norsk historie, ligger på en liten bakke ved Sognsvann i Oslo. Hylle på hylle, langt nede i bakken er håndskrevne lovbøker, rapporter, slektsbøker og andre dokumen- ter. Dit skal også de av Forsvarets doku- menter som regnes som arkivverdige ende opp.
Seniorrådgiver Eirik Janssen i Forsva- rets Veterantjeneste (FVT) er fast besø- kende og kommer innom i alle fall én gang i måneden på jakt etter historiske dokumenter.
Janssen har jobbet i FVT i over ti år og gjør stadige dypdykk i dokumenter, krigsdagbøker og rapporter fra Forsva- rets internasjonale operasjoner gjennom tidene. FVT skal hjelpe veteraner med å få tak i operativ dokumentasjon fra inter- nasjonale operasjoner i forbindelse med erstatningssaker.
Det ikke alltid like enkelt, ifølge Janssen. Dårlig merking, få detaljer og manglende dokumenter er gjengangspro- blemer han kan rive seg i håret av.
– I dag har jeg hjulpet noen som søker erstatning gjennom FN via Forsvarsde- partementet. Det er pårørende som søker erstatning på vegne av en som døde i en trafikkulykke i Libanon, så nå har jeg funnet ulykkesrapporten og dødsattest, forteller han til Forsvarets forum.
Veteraner som søker erstatning hos Statens pensjonskasse, støtte hos Nav eller FNs veteranerstatningsordning er avhengige av at det finnes dokumentasjon på hva de har opplevd i tjeneste. Doku- mentasjonen brukes blant annet til å peke


   42   43   44   45   46