Page 45 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 45

  ARKIVVERDIG: Forsvaret er pliktig til å ta vare på arkivverdige dokumenter ved lov, men i likhet med flere andre offentlige organer har det ikke alltid vært faste rutiner.
på at det er en sammenheng mellom det de har opplevd og problemer som kan ha oppstått i ettertid.
Det er Janssen som leter etter disse bevisene. Man vet aldri hva som kan være avgjørende.
– Jeg bestiller esker der jeg tenker det er dokumenter som er relevante for saken, så tar jeg bilde av alt som poten- sielt er relevant, og redigerer det på kon- toret, for så å legge det over på PC-er. Deretter lager jeg PDF-er, og begynner å lese det mer nøye. Noen ganger kan jeg komme tilbake med 200–300 sider, sier Janssen.
Libanon-veteranen Jøran Dahl har imidlertid erfart at mye materiale ikke nødvendigvis betyr at det er relevant for hans opplevelser fra utenlandstjenesten som eksplosivrydder.
– Forsvarets veterantjeneste var på Riksarkivet og lette, men de fant heller ikke noe jeg hadde særlig behov for. Jeg har spurt og snakket med folk som også var i Libanon, og mitt inntrykk er at gan-
ske mye ble destruert, i alle fall før vi dro hjem fra Libanon i 1998.
Han sier man skulle tro det var mange rapporter fra den tiden – særlig fra 1994. – Da jeg begynte å lete, endte jeg opp
med et par rapporter på 6-7 sider fra hele utenlandstjenesten og som heller egentlig ikke var spesielt relevant til det jeg hadde gjort, forteller Dahl oppgitt.
Han forteller at de i 1994 kunne være ute på oppdrag to–tre ganger pr. dag. Han var i et team på to stykker. Sammen gikk de for å finne, markere og destruere for- skjellige typer bomber – alt fra misten- kelige pakker til klasebomber som ikke hadde gått av da de traff bakken.
– Klasebomber smeller sånn, sier Dahl og knipser for å illustrere.
I rapportene står det at han har vært med på mellom syv og ti hendelser, sier han.
– Det var ikke skummelt i seg selv, i alle fall ikke når du er et parogtyve år og synes du er faen til kar. Men jeg har nok vært litt anspent uten å merke det, ja. Jeg
hadde håpet at det skulle stå litt mer om hva vi hadde gjort, ikke bare at vi hadde gjort noe, sier Dahl.
Han legger til at han kom i kontakt med en arkivar på Jørstadmoen som for- barmet seg over ham i jakten på doku- mentasjon.
DE STORE BEKYMRINGENE
I Jørstadmoen leir ved Lillehammer job- ber 24 medarbeidere med å ta imot post, gjennomlyse etter sprengstoff eller under- søke om det er gift på det som kommer inn, for så å sortere ut det som er arkiv- verdig, gradere og avgradere.
Åse Finsveen er leder for avdelingen på Jørstadmoen leir. Hun har jobbet der omtrent siden oppstarten i 2005, da For- svaret gikk fra å ha 16 regionale arkiv spredt utover hele landet til å etablere en sentral post- og arkivtjeneste. Tidligere het avdelingen Forsvarets arkivtjeneste, men er nå blitt seksjon dokumentasjons- forvaltning og arkiv (DA).
– Forsvaret er en stor organisasjon, og
FORSVARETS FORUM 45   43   44   45   46   47