Page 50 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 50

 AKTUELT | FORSVARETS ARKIVER
50
Akkurat den jobben er seniorrådgiver Eirik Janssen kjent med. Tiden han kan bruke på å lete etter dokumenter varie- rer. Mye.
I en relativt full kantine på Riksarki- vet forteller Janssen at han samme dag har gjort sitt største gjennombrudd kanskje så langt i karrieren. Forsvarets veterantje- neste har nemlig som oppgave å finne alle personellistene fra Tysklandsbrigadene.
Én liste med rundt 5000 navn fra den første brigaden i 1947 har vært sporløst forsvunnet. I elleve år har Janssen jevnlig bestilt og bladd gjennom esker i Riksarki- vet etter den manglende lista.
Så kom mistanken snikende om at i denne ene, der kan det kanskje ligge.
– Det er et ganske stort gjennom- brudd. Jeg tok et bilde av det og sendte det til kona mi, så venter jeg med sjefen til mandag, sier Janssen.
FLEST FRA LIBANON, BALKAN OG SOMALIA
Heldigvis er det ikke alle saker som tar så lang tid. Til vanlig bruker Janssen rundt én uke på en veterans sak, der han må lete opp dokumentasjon som sendes til Statens pensjonskasse (SPK). Dette kan riktignok variere stort, avhengig av hvor
mye som finnes og hvor godt arkivene er organisert og bevart.
Det er de som behandler veteraners kompensasjons- og erstatningssøknader. Seksjonssjef Bente Kristoffersen i seksjon for forsikring i Statens pensjonskasse sier de har utbetalt over 1,9 milliarder kroner i erstatning til veteraner siden 2010.
Totalt er det 916 veteraner som har søkt om erstatning fra 2010 til desember 2022. Om de får ja eller nei, avhenger mye av dokumentasjonen SPK får inn, og om deres opplevelser kan bevises.
– Vi bruker cirka ett år på hver sak, i beste fall. I løpet av det året skal vi få inn dokumentasjon fra Forsvaret, Nav og alle behandlere, og vi skal bli enige om hvil- ken spesialist vi kan bruke, sier Kristof- fersen og legger til at de ønsker at det skal gå så raskt som mulig fordi prosessen kan være vanskelig å stå i for dem det gjelder.
– Heldigvis er det ikke flere enn to prosent av dem som har tjenestegjort som søker om kompensasjon, og det er jo lov å håpe at det for de fleste har vært en positiv opplevelse, sier Kristoffersen.
Eirik Janssen forteller at i han i lete- prosessen går gjennom alt som finnes av rapporter fra en eller flere kontingenter,
men som oftest jobber han med saker som gjelder veteraner fra Libanon, Balkan og Somalia.
– Jeg prøver å finne dokumentasjon på spesielle hendelser som veteraner har opplevd. Det gjelder også i saker der pårø- rende søker erstatning, forteller han.
Janssen er som regel ikke i direkte kontakt med veteranene han leter etter informasjon rundt selv, men oversender informasjonen til SPK – uten heller å vite nøyaktig hva som er mest relevant for dem.
– Jo mer detaljert, jo mer relevant er det, tror jeg. Om man klarer å vise at en person satt i en bil under beskytning på et gitt tidspunkt, ser jeg jo for meg at det kan være viktig. Jeg sender inn alt jeg fin- ner, sier han.
Det er noen saker som gjør mer inn- trykk enn andre. Av og til må Janssen være en tilnærmet «ekte» detektiv.
– Det sprøeste jeg har funnet, er i for- bindelse med etterforskningen av et drap. Hvis det blir drept sivile eller noe annet kriminelt har skjedd, hender det at For- svaret bistår i etterforskningen. I denne saken var det noen som var skutt og drept i bilen sin. Det er ofte bilder og sånt, men i
 SER FRAMOVER: Åse Finsveen er leder av seksjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv (DA) i Forsvaret. Hun har jobbet med Forsvarets arkiver i rundt 18 år. Hun ser frem til at det kommer nye systemer på plass.

   48   49   50   51   52