Page 51 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 51

 MÅ TAS GREP: Historikere, veteranorganisasjoner og arkivarer har meldt ifra om at det trengs flere ressurser til å behandle alt som ligger i Forsvarets arkiver - før det svinner hen.
– FÅR KJEMPEKONSEKVENSER
Veteran Jøran Dahl mener det er viktig at dette nå tas ordentlig tak i.
– Det er klart det får kjempekonse- kvenser om det ikke finnes dokumen- tasjon. Da blir det ord mot ord, og det er kanskje ikke alt man husker nøyaktig heller. I mitt tilfelle trodde jeg en hen- delse hadde skjedd i 1994, men så var det kanskje i 1997. Da blir det plutselig et spørsmål om din egen troverdighet.
For Dahl har veien til der han er i dag, vært lang. Selv har han fått erstatning fra Statens pensjonskasse og FNs erstatnings- ordning, men han har måttet gå gjennom flere tunge år.
– Jeg hadde så mange år med å sitte der og tro at jeg var den eneste som hadde det vondt. Og nei, sånn er det jo ikke.
Det snudde for alvor da han kom i kontakt med andre veteraner gjennom en gruppe på nettet. Der skulle et par håndfuller skadde veteraner være der som støtte for hverandre.
– Det fikk meg til å tenke, faen, vi er jo egentlig ganske mange som sitter her i en sånn tåke der livet har stoppet opp. Det var veldig greit å komme i kontakt med dem og se at andre også kunne ha det kjipt, på en måte.
Nå jobber han 10 prosent som veteran- kontakt og er lokalpolitiker for Høyre i Gjesdal kommune. Dahl spiller også i Veterans Rock sammen med fire andre veteraner. Han tok på sin første gitar da han var en liten pjokk på seks år. Siden da har han spilt mye forskjellig – piano, gitar og trommer.
På Dyvekes vinkjeller i Bergen får hans ruvende skikkelse et vanlig trommesett til å se lite ut.
Det er mye humor å spore på scenen. Vokalisten i bandet forteller til høy latter fra publikum om at han hadde møtt en ung servitør på Zachariasbryggen, som hadde sett på ham og spurt:
– Åja, er dere med i det demenskoret?
Slike «turneer» drar bandet på noen ganger i året, og Dahl bedyrer at de ikke er profesjonelle musikere, men håper spe- sielt på å få noen veteraner som kanskje kan trenge å komme seg ut døra på kon- sertene. For Dahl selv er musikk noe av det viktigste i livet hans – nå. I perioder da han slet som mest, sluttet han å høre på musikk.
Han er glad for at han har funnet til- bake. Men det er ikke det eneste som betyr noe for nordlendingen.
– Sønnen min er det viktigste som finnes nå. Jeg er jo gift også, og det er klart at familie er viktig, men sønnen min er nummer én, sier Dahl og smiler forsiktig.
mappa lå det altså en tomhylse, sier han. Mesteparten av de flere hundre sidene han går gjennom, har ingenting med
saken han jobber med å gjøre. Han er ikke den eneste.
STORE HULL
– Jeg brukte vel om lag et halvt år bare på å kartlegge hvilke arkiver som fantes der ute. Det høres sikkert rart ut, men det er som regel ikke sånn at det bare finnes ett arkiv etter en operasjon, sier forsker Martin Lau Slåtten til Forsvarets forum.
Det er ikke bare Afghanistan Slåtten driver dypdykk i. Han har skrevet boka «Krig i Europa» som kom ut i fjor sammen med Håkon Lunde Saxi. Begge jobber på Forsvarets høgskole (FHS) og fikk bevilget penger til prosjektet fra Forsvaret.
Slåtten er den som har sittet i flerfol- dige timer med dokumentasjonsleting til prosjektet som handler om Norges deltakelse på Balkan mellom 1992 og 2005. Da tjenestegjorde mer enn 12.000 norske menn og kvinner i internasjonale operasjoner der.
Man må lete mange forskjellige steder, og det tar tid å utvikle en fingerspissfø- lelse om hvor informasjonen du leter etter, kan ligge, mener han.
– I arbeidet med «Krig i Europa» var det hele tiden utfordringer. Problemet er at arkivene kan være godt ivaretatt i en kontingent, mens neste kontingent har store hull. Hva som har skjedd med arki- vene der det er mangler, vet man ikke.
Dette kan skyldes slapp rapporterings- praksis i noen kontingenter, materialet
kan ha blitt kassert, eller det kan stå lagret på et loft eller i en kjeller uten at noen er klar over det. Det er umulig å vite helt sikkert, mener han.
Flere instanser har vært klare over situ- asjonen i Forsvarets arkiver i mange år. I en ti år gammel anbefaling om tiltak fra Forsvarsstaben står det:
«Forsvarets manglende evne til å lagre- og siden gjøre tilgjengelig operativ doku- mentasjon (inkl erfaringsrapportert) og helsedokumentasjon gjør at verdifull kompe- tanseoverføring tapes og at en ikke i tilstrek- kelig grad evner å evaluere tidligere tiltak.»
Veterantjenesten og Arkivtjenesten, nå DA, sto også sammen om å slå alarm om situasjonen i sommer. I en rapport Forsva- rets forum har fått innsyn i ytrer de sterk bekymring for at arkivene ikke har blitt håndtert skikkelig med tanke på de gamle lagringsmediene.
Forsvarsdepartement (FD) bekrefter også til Forsvarets forum å ha visst om at det «i perioder har vært utfordringer knyttet til arkivene fra internasjonale operasjoner».
Det er Forsvarsdepartementet som skal påse at Forsvaret har god nok internkon- troll. Det har bedt Forsvaret rapportere om driften og etterlevelse av lover og regler.
Blant annet står det i svaret fra FD til Forsvarets forum:
– Forsvarsdepartementet er kjent med at det er noe variasjon i hvor godt doku- mentert hendelser i ulike kontingenter har vært. Regelverket for erstatning og kompensasjon til skadde fra internasjo- nale operasjoner gjenspeiler dette.
FORSVARETS FORUM 51


   49   50   51   52   53