Page 64 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 64

 64
PORTRETTET
AMANDA BERGH
FRÅ: Lommedalen ALDER: 28
AKTUELL: Nyleg gjenvalt leiar av Militært kvinneleg nettverk og blei 1. januar tilsett som S1 Seksjonssjef HR i Hans Majestet Kongens Garde
 MEISTRING I MOTBAKKE
Da ho mista mor si, tok Amanda Bergh (28) over ansvaret for å samle familien. Ho vonar mora veit at alt ho lærte henne om å meistre livet, var rett.
TEKST: JULIA RENATE INGEBRIGTSEN FOTO: HEDVIG IDÅS   62   63   64   65   66