Page 10 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 10

FORSVARETS FORUM
10
– Jeg vil ikke være
som alle andre
14-53 14-53 INNHOLD INNHOLD1 / 2
S I D E
H O V E D S A K E N - 1 8
HVA ER DET
EGENTLIG
SOM SKJER
PÅ KJEVIK?
L
E
S
S
A
K
E
N
P
Å
S
I
D
E
–
F
O
R
S
V
A
R
E
T
S
F
O
R
U
M
–
44
H A R A L D S T A N G H E L L E
K O M M E N T E R E R - 1 6
EN VERDEN
I VALG
A D J U T A N T K R I S T I N L Ø V E N D A H L B E R G   8   9   10   11   12