Page 8 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 8

Da Andøya skulle legges ned og de maritime
partuljeflyene skulle flyttes til Evenes, gikk ikke
ting som smurt for Luftforsvaret. Flyttingen ble
dyrere enn planlagt, og de ansatte på Andøya så
ingen fornuft i prosjektet.
Derfor føltes det naturlig å ta en titt på Kjevik.
Og ut fra det man kunne lese på forhånd, ligner
disse to prosessene litt på hverandre så langt. Nå
mister ikke Kristiansand kommune like en stor
prosent skattebetalere som det Andøy gjorde,
men ansatte på Kjevik var tydelig i talen om at
dette ikke er en god idé. Dette inntrykket har ikke
endret seg hos dem.
Ideen om Værnes som tekniker-hub kan
bli bra til slutt, men utførelsen kan man sette
spørsmålstegn ved. Det virker som om alt går
i sneglefart. Dette fikk undertegnede også føle
på da jeg ba Forsvarsdepartementet om å svare
på noen spørsmål om flyttingen. De fikk to uker,
men rakk ikke svare innen dette magasinet skulle
i trykken.
Av Eirik Sørenmo Påsche, journalist
R E D A K S J O N E N
Andrea Rognstrand
Nyhetsredaktør (i permisjon)
452 04 315 – ar@fofo.no
Paal Ravnaas
Redaksjonssjef
917 54 565 – pr@fofo.no
Krister Sørbø
Fotojournalist
970 93 131 – ks@fofo.no
Mikal Hem
Ansvarlig redaktør (konst.)
959 17 179 – mh@fofo.no
FORSVARETS FORUM
8
B a k h i s t o r i e n
INGEN SVAR Å FÅ
Sunniva Berggreen Kaalaas
Journalist
412 14 776 – sbk@fofo.no
Stephan Pettersen
Journalist
930 65 954 – sp@fofo.no
Kjersti Binh Hegna
Nyhets- og fotojournalist
974 18 609 – kbh@fofo.no
Ylva Schwenke
Debattansvarlig
974 38 879 – ys@fofo.no
Eirik Påsche
Journalist (vikar)
478 25 159 – ep@fofo.no
SOLDATLIV
Henrik Sataøen
Vernepliktig journalist
969 49 329
hhs@fofo.no
Audun Sætermo
Vernepliktig journalist
940 25 708
ajs@fofo.no
ADJUTANT I SPESIALSTYRKENE: Da tragedien
rammet familien, klarte Kristin Berg å gjøre
sorgen til en drivkraft.
PAUSE FRA UTSTYRSJAGET: Magnus
Haugen vil klare seg med så lite som
mulig når han er ute i naturen.
HEMMELIG HULE: Norske militære
aktiviteter ledes fra et fjell utenfor Bodø. Bli
med til Forsvarets operative hovedkvarter
F O R S V A R E T S F O R U M 1 / 2 4
179,00 KR
Å R E T S M A G A S I N
KAN NOEN VÆRE SÅ SNILLE Å LANDE DETTE PROSJEKTET SNART? Å LANDE
NO - 4660
ISSN 0809-845X
Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerket,
CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
GRAFISK PRODUKSJON: Mediamania,
Benjamin Gjerde og Øyvind Kristiansen
TIL TRYKK: 31.01.2024
ABONNEMENT ELLER NY ADRESSE?
23 36 19 05 - abonnement@fofo.no PRIS ÅRSABONNEMENT: 599,00 kr
ANNONSERING: Vidar Hovind
913 33 035 - vidar@salgsfabrikken.no
FOTO: KRISTER SØRBØ,
FORSVARETS FORUM


   6   7   8   9   10