Page 19 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 19

DEN
SAKTE
Mens Luftforsvaret mangler teknikere, er det bestemt at
teknikerskolen på Kjevik skal flyttes til Værnes. Åtte år senere er
lite klart i Trøndelag. Nå roper instruktørene alarm.
TEKST: EIRIK SØRENMO PÅSCHE FOTO: KRISTER SØRBØ
DØD
OPPTATT: I 2016 var disse forlegningene på Værnes ledige. Nå er de opptatt av amerikanere og ukrainere.   17   18   19   20   21