Page 20 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 20

20
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
å et snødekt jorde i Værnes garnison ligger
det flere traktordekk. Disse ble plassert der av
amerikanske soldater, og under snøen er det en
løpebane, så en slags idrettsplass er det. Her skal
Luftforsvarets tekniske skoles (LTSK) nye hangar stå
om alt går etter planen. Men ikke et eneste spadetak er
tatt siden vedtaket om å bygge skolen der ble gjort i 2016.
Pengene til byggene er ikke en gang bevilget.

   18   19   20   21   22