Page 22 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 22

22
I dag er fortsatt den tekniske skolen på Kjevik, det
har den vært i 78 år. De siste syv av dem har de ansatte
på skolen vært vel vitende om at arbeidsplassen deres
skal flyttes. Samtidig gis det signaler fra ansatte om
at de ikke ønsker å bli med til Trøndelag. Om kom-
petansen blir igjen, blir det vanskelig å utdanne nye
teknikere i en tid Luftforsvaret allerede mangler nett-
opp dette. I verste tilfelle kan luftfartøyene bli stående
på bakken.
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
   20   21   22   23   24