Page 44 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 44

44
K R I S T I N L Ø V E N D A H L B E R G
P O R T R E T T E T
FRA: Kolbotn
ALDER: 26
AKTUELL: Adjutant for sjefen
for Forsvarets spesialstyrker
– IKKE ET ALTERNATIV
Da tragedien rammet familien hennes, klarte adjutant
Kristin Berg å gjøre sorgen til en drivkraft.
TEKST: JULIA RENATE INGEBRIGTSEN FOTO: KRISTER SØRBØ
   42   43   44   45   46