Page 51 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 51

FORSVARETS FORUM 51
Og gøy har hun hatt det. Berg
mimrer tilbake til tiden i Sjøfor-
svaret, hvor hun jobbet i Kyst-
vakten. Hun var tre uker på og
tre uker av. Hun er glad for å ha
opplevd det.
– Å reise ut fra Sortland, for så
å seile rundt i Barentshavet… Jeg
skal ikke si at det er dritfett hver
gang, for det er mørkt, og det er
mye hav og lange dager, men det
å komme opp til Svalbard… Jeg
synes det er så kult.
Dagene og oppdragene var
varierte.
– I Kystvakten løser du faktisk
skarpe oppdrag hver dag. Du er
med på å redde noen fra et fartøy
og gjør alt fra søk og redning til
inspeksjoner og fiskerioppsyn. Du
får se Forsvaret fra en annen side,
for du samarbeider med så mange
sivile aktører, sier hun.
Berg forteller om den ene gan-
gen de ble vekket midt på natten
for et redningsoppdrag. Tre–fire
mennesker sto på et skjær i en
fjord.
– Det viste seg at de hadde
vært på en seilbåt og drukket litt
for mye. Så sank seilbåten, og de
måtte reddes. Det er jo vår plikt
å redde alle, men man blir jo litt
sånn... Vi er på beredskap av en
grunn, ler hun.
Også i sin nye jobb har hun
blitt vekket midt på natten, eller
i alle fall grytidlig, for å dra på
jobb. I spesialstyrkene kan hun
imidlertid ikke fortelle noen om
hvorfor hun må opp og av gårde
i hui og hast.
– Jeg ble ringt og ble bedt om
å stille på et møte som skulle
begynne 15 minutter senere. Der
sitter du i et rom, får informa-
sjon, og så skal du ut igjen i disse
gatene, hvor det er sol og vår og…
Den omstillingen er… Det har
vært en overgang.
Av og til har hun behov for å
snakke gjennom det hun har opp-
levd eller fått vite. Da gjør de det.
– Det er lenge siden vi har sett
verden som den er nå.
– Er du blitt reddere eller roligere
etter at du gikk inn i denne jobben?
– Roligere. Jeg vet at det er utro-
lig mange flinke folk der ute, så
jeg er ikke bekymret.
I LØYPA: Hun går på ski så ofte hun kan. Hun elsker å trene, og elsker å være ute,
men i skiløypa føler hun seg også ekstra nær pappa, Are Berg, som døde i 2014.
   49   50   51   52   53