Page 78 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 78

FORSVARETS FORUM
78
FRA FORSVARETS MUSEER
TING & TANG
Forsvarets museer er fylt med spennende gjenstander. Her er en av dem.
TEKST: HARALD HØIBACK , FORSVARETS MUSEER.
FOTO: HÅVARD MADSBAKKEN, FORSVARETS MUSEER.
KODE-
KNEKKEREN
ENIGMA
Under 2. verdenskrig ble rotormaskiner brukt av alle krig-
førende parter for å kryptere og dekryptere informasjon. I
Tyskland brukte man krytpertingsmaskingen Enigma som
meldingssystem i de fleste tyske militærstyrker og i stort
omfang. Systemet var basert på at man kunne transfor-
mere bokstaver og ord på en effektiv måte. Dermed var
det bare mottakere med kodenøkkel som ville være i
stand til å dechiffrere teksten på sin egen chifferings-
maskin. På bildet ser man tydelig skrivemaskintasta-
turet man skrev meldingene på.
Under krigen hadde britene hovedkvarter for
kryptoanalyse i Bletchley Park utenfor London. Der
arbeidet det om lag 12 000 mennesker i hem-
melighet for å «lese» tyskernes hemmelige
radiomeldinger. Ved hjelp av analytikere
innen matematikk og språk klarte de
allierte etter hvert å løse tyske Enig-
ma-kryptogrammer. Dette var
sannsynligvis av stor betyd-
ning for utfallet av krigen.

   76   77   78   79   80