Page 81 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 81

FORSVARETS FORUM 81
SOLDATEN MED DE
– Å leve på loffen i et moderne samfunn blir ikke
nødvendigvis sosialt akseptert. Folk sliter med å hekte
det på noe. For meg har alltid bare hensikten vært
å være mye ute, sier Magnus Haugen (36).
TEKST OG FOTO: AUGUSTUS MOLTUBAKK
   79   80   81   82   83