Page 82 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 82

FORSVARETS FORUM
82
Jeg møter Magnus på en jakttur
nede fra høyfjellet, i furuskogen.
Morgenøkta har ikke gitt utslag,
så vi tar lunsj, fyrer bål og lar kaf-
fekjelen trekke i bålkanten. Lunsjer
som dette har fulgt Magnus fra barn-
domsårene, hvor søndagsturer med
familien og impulser i det fri var en viktig del
av oppveksten. Der ble en bevisst men også
etterhvert filosofisk tilnærming til friluftslivet
etablert. Det gode gamle Gerhardsen-frilufts-
livet hvor «vi er ute - og gjør aktiviteter», står
fortsatt sterkt hos Magnus.
Veien dit begynte imidlertid i Forsvaret.
Magnus skjenker rykende kaffe mens han
forteller:
– Mitt første møte med frihetsfølelsen og
en slags forelskelse til den var i ukene før opp-
taket hvor jeg som trening syklet til slekta i
både Trøndelag og Hedmark. Under befalssko-
len og senere i Garden ble det for mye pomp
og prakt, så jeg var heldig å fikk tilbud om
en stilling på GSV i pliktåret. Det som møtte
meg her, var en robust tropp med kunnskap
om natur og felt på et helt eget nivå, forteller
Magnus.
– Det meste var nytt, og det var bare å gjøre
alle feil som måtte gjøres, og ta til seg kunn-
skap fra troppen, og det gjorde jeg. Det tok
rundt seks måneder med læring og feiling før
ting løsnet for meg og jeg begynte å levere over
norm ute i felt, og da begynte det å bli gøy! Sier
han.
Men selv om flere år i kongens klær leverte
på tid i naturen, var alltid formålet å innhente
informasjon.
– Etterhvert ville jeg fortsatt være like mye
ute, men var ferdig med å skjule meg i en myr
eller i en snøhule, forteller han og fortsetter:
– Jeg sa opp jobben i Forsvaret, og så fulgte
to år på folkehøgskole og årsstudium i frilufts-
liv etterfulgt av noen år som kennelhjelp og
hundekjører.
Gjennom disse årene formet og smidde det
seg en reflektert friluftssjel med dyp kjærlig-
het for naturen og det primitive livet. Og en
setning jeg ved flere anledninger har hørt fra
den kanten, er:
– Friluftsliv for meg blir det først når inten-
sjonen er å være mest mulig ute.
Hva lærte Forsvaret deg da? lurer jeg.
– Der lærte jeg å beherske det å være ute,
FRILUFTSLIV
SENG AV GRANBAR: Jegerleir på øvelse. Det
var kanskje her valget om et uteliv ble gjort?
FOTO: PRIVAT
PÅ JOBB: Klar for øvelse i HV-03. En egnet
arbeidsplass for å ha lengre perioder på tur.
FOTO: PRIVAT


   80   81   82   83   84