Page 92 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 92

DEBATT FØLG DEBATTEN PÅ FORSVARETSFORUM.NO
FEM DEBATTER DU BØR FÅ MED DEG:
Ny verdensorden eller ingen verdensorden?
JOSCHKA FISCHER, TYSKLANDS TIDLIGERE UTENRIKSMINISTER OG VISEKANSLER
(1998-2005), DE GRØNNE
Da Russlands president, Vladimir Putin, ga ordre om å invadere
Ukraina ved daggry 24. februar 2022, forandret det alt, ikke bare for
Europa, men for verden. Den historiske klokken ble stilt tilbake.
Sikkerhetsklareringer: Gammelt regelverk –
ny praksis
SIMEN BAKKE, SENIOR INFORMASJONSRÅDGIVER
Norge har i dag blitt et mer mangfoldig samfunn sammenlignet
med i 2005, da lovgiver sist tok stilling til hvordan formuleringen
«tilknytningen til andre stater» skal forstås.
Russisk revansjisme må slås tilbake i Ukraina
YURIY GORODNICHENKO, PROFESSOR I ØKONOMI VED UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, BERKELEY OG ILONA SOLOGOUB, REDAKTØR FOR VOXUKRAINE
Sent i fjor advarte Biden-administrasjonen Kongressen om at USA
har gått «tom for penger», og at «tiden er i ferd med å renne ut»
for å sende hjelp og våpen til Ukraina.
Bygg opp tilliten til varslingssystemet i Forsvaret!
THOMAS NORMAN HANSEN, FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD
Veien til gjenopprettelse av tillit starter med en ærlig erkjennelse av
nåsituasjonen.
Hva kan norsk totalberedskap lære av russiske
forsøk på å slette ukrainsk kulturarv?
NINA KJØLSEN JERNÆS, KONSERVATOR FOR NKF-N OG FORSKER, NORSK INSTITUTT FOR
KULTURMINNEFORSKNING
Den pågående invasjonen allerede resultert i tap av 125 religiøse
bygninger, 144 historiske bygninger, 29 museer, 19 monumenter, 13
bibliotek og 1 arkiv.
   90   91   92   93   94