Page 90 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 90

90 90 90
FRILUFTSLIV
jeg har sett effekten av å kjenne sitt utstyr.
Det er både blitt en interesse og et verktøy.
Jeg holder beklednings- og primusleksjo-
ner fordi jeg liker fagområdet, og fordi
utstyret vi bruker er ganske herja. Det er
uhyre viktig at primusen fungerer korrekt
og jeg har opplevd at en liten slitasje forår-
saket av bruksfeil, har gitt stor brannfare.
Den fikk naturligvis bruksforbud, og det
er givende å videreformidle kunnskap slik
at lignende situasjoner sikres for flere i
Forsvaret enn bare i min tropp.
Han tar en pause før han fortsetter:
– Imitt eget friluftsliv har jeg tatt med
praksiser som å gjøre en skikkelig KTS,
omdøpt til KTT (klar til tur), sier han og
smiler.
– Forsvarets praksis i ikke å vanskjøtte
utstyr har også lært meg å ta godt vare på
utstyret - selv om det får juling.
Hva med alle nye friluftsblomster
rundt omkring, spør jeg. Har du noen
oppfordringer til folk som vil mer ut på
tur, eller er nysgjerrig på friluftslivet?
– Det jeg vil oppfordre folk til, er å
spørre seg hvorfor gjør du det? Hvorfor vil
du være mer ute? Hva er motivasjonen?
Det er et godt sted å begynne.
Bålet er på vei til å slukne, og lunsjen
avtar naturlig.
– Nei, hva sier du, skal vi fortsette?
Spør jeg. Magnus dytter kvistene i utkan-
ten av bålet mot sentrum av varmen og
tørker asken av på den velbrukte buksa.
Plaggene til Magnus har lang levetid, og
det er stor avstand mellom de kostbare
innkjøpene. Han sier selv at feltbuksa
er som en god årgangsvin - den blir bare
bedre og bedre jo mer man bruker den.
– Skitt, hundepoter, solkrem og fiske-
slim sauser inn buksa til den til slutt også
blir vanntett! Du skal lete lenge etter enn
bukse bedre enn denne, smiler Magnus
lurt før han hiver sekken på ryggen, put-
ter i to patroner og smeller igjen hagla.
– Ja, la oss fortsette.   88   89   90   91   92