Page 88 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 88

FORSVARETS FORUM
88
FRILUFTSLIV
det selv, svarer Magnus og hiver bort kaffegru-
ten fra koppen.
BRANNFARE AVVERGET
Innimellom utelivet er Magnus aktiv som
troppsjef i Gunnerside, HV-03s innsatsstyrke,
og jeg lurer på om han i dag drar med seg erfa-
ringer fra det ene til det andre eller omvendt.
– Målangivelse» svarer han kjapt.
– De fleste er ganske dårlig på dette, etter
min erfaring. Ser jeg to ryper i en skråning
finner jeg grunnpunkt, retningen, avstand og
beskrivelsen av hva jeg ser på samme måte som
ute på oppdrag. Jeg er klar over at det er veldig
militært, men det er jo veldig funksjonellt, «for-
svarer »han seg litt ydmykt.
– Da kan beskrivelsen bli noe som: stor
stein, klokka to, 50 m, to ryper. Turkompanjon-
gen slipper skanne hele lia etter den klassiske
beskrivelsen «se der, to ryper».
– Jeg fanger også opp detaljer med utstyr
basert på erfaring, som jeg bruker i rollen som
instruktør, fortsetter han.
– Dels fordi jeg er litt nerdete men også fordi
«Jeg har sett effekten av å kjenne sitt utstyr.
Det er både blitt en interesse og et verktøy.»   86   87   88   89   90