Page 87 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 87

FORSVARETS FORUM 87
et spor å følge. For meg beskriver dette Magnus
godt. Hans genuine glede for å være aktiv ute,
å ta det som måtte komme, på strak arm med
profesjonalitet og gjennomføringsevne.
KUNNSKAP FRA FORSVARET NØKKEL
– Jeg har et nytt prosjekt på gang, kommer det
fra Magnus mens vi hiver på en til furukvist
på bålet.
– Det går tilbake til hjemfylket. Nord-Trøn-
delag skal utforskes på langs mellom mai og
september sommeren 2027.
Magnus og kona Åse og deres tre Alaska-
huskyer vil ikke vente til våren 2027 med å
planlegge. En stor del av prosjektet han for-
teller meg om, innebærer kartlegging av del-
faktorer som de ønsker å teste ut før turen.
Enkelt forklart strekker de prosjektet ut av
nysgjerrighet for lærdommen som ligger i
det. Magnus er flink teoretisk, og på prosjekter
som dette har han like stor glede av testing av
metoder og analysere gjennomføringen som
fysisk opptrening. Her trekkes erfaring fra for-
svaret aktivt inn, og Magnus bruker en såkalt
PBP MAL (en plan- og beslutningsprosess som
systematiserer operasjoner) for prosessen før
en ekspedisjon. Første del av prosjektet gjen-
nomføres til sommeren, og fokuset vil være å
se hvor asketisk de vil klare å leve.
Året etter vil de kun ta med erfart nødven-
dig utstyr. Denne erfaringen setter de så ut i
praksis i et ukjent område for å få med et nytt
usikkerhetsmoment. Sommeren 2026 legges
disse to praksisene sammen, og elementet
med forflytning legges til. Faktorene de da må
beherske er:
* Klare seg med så lite som mulig, men med
riktig utstyr
* Leve av naturen, fiske og sanking - så få
depoter som mulig
* Forflytning og navigering
I 2027 vil ekspedisjonen ta i bruk all den
tilknyttede erfaringen som gjennom forbe-
redelsene er blitt uttestet og fokuset på så få
depoter som mulig kan bli gjennomført.
– Målet er til syvende å sist å være lenge ute,
ikke beseire Nord-Trøndelag. Vi ønsker ikke
haste oss igjennom. Fokuset vårt er å være
underveis og kunne ta en aktiv og bevisst del
i nettopp det, sier Magnus.
BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV?
De siste årene har friluftsliv og de som tilsyne-
latende driver med dette, blitt mer synlig enn
noen gang. En positiv trend for folkehelsa og
en positiv trend for utstyrsleverandører. Norge
ligger på verdenstoppen i forbruk av utstyr, og
forskere på området mener det gjør friluftsliv
til en miljøversting. Magnus er ikke uenig å
tilfører:
– Det er så mange som er opptatt av hvor
mye greier en har råd til å kjøpe. Jeg er mer
opptatt av hvor lite kan jeg klare meg med og
fortsatt være fornøyd, sier han som et tydelig
motsvar til dagens forbrukersamfunn.
– Forbildene mine har alltid vært personer
som Arne Næss og Øystein Dahle, personer
som tar filosofien inn i friluftslivet, der frilufts-
livet blir et sted for å tenke de lange tankene,
forteller han.
– Jeg føler dagens samfunn smitter over
i friluftslivet. Det handler om å nå mål og å
ha ting å vise til. Noe skal beseires å det må
vises frem ellers har det ikke skjedd. Det er en
naturlig konsekvens av samfunnet vi lever i,
men jeg tenker at i stedet for å la samfunnet
forme friluftslivet, burde filosofien om å være
på besøk i naturen formet utøverne, slik at den
ga tilbake noen bærekraftige holdninger, sier
han med blikket dypt i flammene.
– Om flere hadde tenkt slik, ville vi kanskje
gått i en mer riktig retning for naturen og vår
fremtid? spør jeg.
Han ser opp.
– Helge Ingstad er sitert ihjel, men var også
tydelig på formidlingen av gleden og rikdom-
men ved å klare seg med lite. Men de fleste for-
står bare at det gir mening å klare seg med lite,
uten å aktivt gjøre en innsats for å praktisere
«Jeg føler dagens samfunn smitter over i friluftslivet.
Det handler om å nå mål og å ha ting å vise til. Noe skal
beseires å det må vises frem ellers har det ikke skjedd.»
   85   86   87   88   89