Page 96 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 96

SOLDATLIV
inn i programmet, så vi gjør oss klare fysisk
og psykisk til å dra ut på en lang marsj, sier
Wasik ved teltet sitt.
TIPS OG TRIKS
Ole Peder Berge, instruktør under utdan-
ningen og troppsjef i Artilleribataljonen,
sier at kurset varer i fire uker, men at de to
siste ukene byr på en hel del ekstra utfor-
dringer.
– Det er et vinterkurs med ganske passe-
lig progresjon opp mot en lengre skimarsj
over to uker på slutten. Der lærer man alt
fra «basic» opp til mer avansert. Man prø-
ver å få inn alt mulig av tips og triks vi har
fra Norge, sier Berge.
Selv om Berge og de andre soldatene
i Artilleribataljonen må snakke engelsk
under treningen, så har de opplevd at det
går bra.
Emil Bånrud-Stenersen, Victor Soltvedt
og Maria Mikaelsen er tre av soldatene som
gjennomfører kurset sammen med solda-
tene fra marinekorpset. De synes det er
utrolig givende og en helt unik opplevelse
å få være i felt og jobbe med de amerikan-
ske soldatene.
– Ja, det er sinnsykt kult. Det er jo en
annen kultur, så det er ganske kult å ha
det med i sekken videre. Det er sinnsykt
gøy å ha dem med, trene med dem og lære
av dem. Eventuelt lære dem ting tilbake
også, sier Emil.
– For oss er det veldig gøy, fordi disse er
voksne mennesker som er mye høyere enn
oss i rang. Jeg tror likevel de også ser at vi
faktisk kan litt, vi òg, sier Victor.
ANNEN KULTUR
På spørsmål om de norske soldatene har
hatt noen kulturkrasjer i forbindelse med
amerikanerne, sier de at det er utrolig stas
å se en annen side i militære. Det er likevel
spesielt én ting som har skilt seg ut.
– De har jo noen egne ord og uttrykk
som er litt gøy å følge med på. Hvordan de
responderer når folk snakker til dem. Som
for eksempel når kapteinen vår sier god
morgen, så svarer de ikke med god morgen.
De sier bare «Err». Det er litt nytt og litt
gøy. Det er veldig underholdende å ha dem
rundt seg hele dagen, sier Emil lattermildt.
Før den to uker lange marsjen setter i
gang, står råking på agendaen. Det vil si
at de skal de skal isbade, med alt utstyret
på. Det vil si alt av klær og storsekk. De
skal i tillegg ha ski på beina når de hopper
uti vannet.
– Det blir gøy å kjenne på litt mestring.
Akkurat råking er noe vi har sett fram til i
snart et halvt år, og vi har visst at vi måtte
gjennom det, sier Victor.
–
Bring it on, skytes inn fra Emil.
–
Det er god stemning i troppen vår, og
det er mange som liker å ha det litt vondt.
Det blir god stemning, sier Maria.
AVHENGIG AV USA
Ifølge batterisjef i lokaliseringsbatteriet
Lars Lien er det utrolig viktig for Norge å
holde et tett samarbeid med USA.
– USA er den viktigste sikkerhetsgaran-
tien vi har i Nato her i Nord-Europa. Der-
for er det viktig at vi har et godt forhold til
dem og utvikler samarbeidet mellom styr-
kene. Dette gjør vi ved vi å trene sammen
i vinterforhold, utvikle forståelse og lære
dem kunnskaper til å operere selvstendig
i Norge på vinterstid. Vi er helt avhengig
av de i en krigssituasjon.
– I gjengjeld får vi invitasjon til USA for
å delta på større øvelser, med mye strate-
giske ressurser som jagerfly, kamphelikop-
ter, båt og ellers nødvendig krysstrening
for å fungere bra sammen. Dette får vi vel-
dig godt utbytte av, forklarer batterisjefen.
Lien skal være med de norske soldatene
og marinekorpset under hele toukersmar-
sjen. Han tror det blir en god tur med mye
læring som utfordrer soldatene både fysisk
TAKKNEMLIG: En blid
kaptein fra marinekorpset
møtte Forsvarets forum
under vinterutdanning.
De skal nemlig utdannes
til å bli instruktører under
Nordic Response.


   94   95   96   97   98