Page 97 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 97

og psykisk. Etter endt marsj blir det en mar-
kert avslutning med et bedre måltid for å fylle
på næringslagrene, ifølge Lien.
– Vi gjennomfører en avslutningsmiddag
for de allierte når skimarsjen er over og vin-
terkurset bestått, som er en tradisjon i avde-
lingen, sier Lien.
GLADE FOR OMEGA-3
Wasik fra USA, som aldri har vært i Norge
før, merker seg at en del ting er annerledes i
forhold til Camp Lejeune i Nord-Carolina. Alt
fra sollys til feltrasjon.
– Jeg tror det største, som jeg og laget mitt
ikke hadde vurdert før vi ankom, var mange-
len på sollys på denne tiden av året. Vi innså
ikke at når vi ankom om natten, og når vi
våknet om morgenen, ville det være samme
mengde dagslys. Så er det noe vi er glad for, er
det omega 3-tilskuddet. Døgnrytmen til laget
tok litt lengre tid enn forventet å sprette til-
bake fra, men vi kom raskt inn i gode rutiner.
FORTELLER SJEFENE I USA
Wasik sier at selv om de prøver å bruke deres
eget utstyr foran alt annet, så har de måtte
låne mye utstyr fra Norge.
– Det er omtrent en 50/50-blanding av
utstyr vi har og utstyr som har blitt gitt til
oss, eller kjøpt til oss på våre vegne. Når vi
kommer hjem igjen, kan vi gå til sjefene våre å
si «hei, vi trenger mer vinterklær når vi reiser
ut for å være i Norge», og så får vi det mest
sannsynlig.
Wasik trives i de norske forholdene, tross
mange skiulykker hvor han har landet på
rumpa. Han gleder seg til å samle all kunn-
skapen han har lært, og ta det med inn i Nor-
dic Response.
– Det blir så bra å samle all kunnskapen
vi lærer, og å putte det i praksis. Mange uten-
landske allierte samles og når de gjør det, blir
det alltid en god opplevelse, fordi man får se
en hel masse luftstyrker og artilleristyrker
som vi vanligvis ikke får jobbet med ellers.
Det synes jeg og gutta mine at er helt fantas-
tisk.
HAR KONTROLL PÅ DE ALLIERTE
Avdelingen som står for å koordinere ameri-
kanerne er Alliert Treningssenter (ATS).
Alliert Treningssenter (ATS) sine hoved-
oppgaver er å fasilitere for allierte styrker som
kommer til Norge for å delta på øvelse, her-
under koordinere, planlegge og tilrettelegge
i for alliert styrkeforsterkning av Norge i fred,
krise og krig. Det sier Erik Engenes, som er
nestkommanderende på ATS.
ATS, som idag er lokalisert på Setermoen,
ble dannet for å tilrettelegge for vinterutdan-
ning og mottak for allierte styrker fra flere
forskjellige nasjoner. USA, Storbritannia, Ned-
erland og Tyskland kommer hvert år. Andre
nasjoner som Frankrike, Danmark og Belgia
er alle land som ikke har årlig vintertrening,
men som kanskje ønsker å komme på vinter-
trening rett før de store årlige øvelsene.
USA er derimot den viktigste og største
samarbeidspartneren av de nevnte nasjonene,
ifølge Engenes.
– US Marine Corps (USMC) kommer til
Nord-Norge for å øve årlig samt forberede seg
til de store øvelsene som går mot slutten av
februar og begynnelsen av mars. De gjennom-
fører da vinterleksjoner i området Bardufoss
og Setermoen, sier Engenes.
– Planen er at de selv skal kunne utdanne
egne instruktører gjennom Nato Winter
Instructor Course (NWIC) for igjen å kunne
planlegge og drive egen utdanning, sier han.
NWIC kurset er i regi av Nato Centre of
Excellence Cold Weather Operations og
gjennomføres årlig i november og desember,
i Elverum.
Nordic Response finner sted i Nord-Norge,
Sverige og Finland i starten av mars. Minst 14
land skal delta på den årlige vinterøvelsen,
ifølge Forsvaret.
KLAR FOR SKIMARSJ: Ole Peder Berge, instruktør under CWOT og
troppsjef i Artilleribataljonen, gleder seg til skimarsjen mot slutten av
utdanningen.
MIDDAG: Da Forsvarets forum kom for å intervjue Marinen, var det
middagstid for soldatene som var ute å trente i felt. Amerikanerne er høyest
begeistret over feltrasjonen i Norge sammenlignet med den de får i USA.
   95   96   97   98   99