Page 99 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 99

FORSVARETS FORUM 99
Investerer for å
sikre fremtiden
Krigen i Ukraina har skapt en stor etterspørsel etter både artillerigranater, luftvern
og panservernvåpen.
Samtidig med donasjoner til Ukraina har NATO behov for å gjenoppbygge egne lagre.
NATO forbereder seg til en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk virkelighet.
Nammo er en av svært få europeiske produsenter.
Nå tar vi ansvar, og gjennomfører en historisk oppbygging av vår industriproduksjon.
De neste årene kommer det nye produksjonslinjer med nye maskiner. Vi setter opp
bygg, ansetter hundrevis av nye kolleger og styrker hele kjeden av underleverandører.
I tillegg skal vi satse på utvikling av ny teknologi.
Nammo sitt samfunnsansvar er å sikre fremtiden. Lokalt gjennom
arbeidsplasser, produksjonsutstyr og kompetanse. Nasjonalt
gjennom å øke kapasiteter og å understøtte vår
forsvarsindustrielle strategi. Internasjonalt
med høykompetent teknologi og med
sikkerhetspolitisk integrasjon
med våre partnere.
www.nammo.com
ANNONSE


   96   97   98   99   100