Page 110 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 110

                 110
SOLDATNYTT
 KORONA-OPPUSSING PÅ HAAKONSVERN
På Haakonsvern har et av de viktigste korona- tiltakene vært å pusse opp velferdsbygget.
TEKST: AXEL SOLHEIM OG FRIDA SOPHIE MEEK PEDERSEN
Man må ha et sted å være, spesielt når man ikke kan gå ut av leiren, sier hovedtillitsvalgt i Sjø- forsvaret, Gesine Graham Stoltenberg.
Pandemien har fått konsekvenser for mange velferdstilbud og arrange- menter for soldater det siste året, men ifølge fagveileder på velferd Åsmund Fosse har Haakonsvern gjort det de kan. Hver gang det har kommet ny smitte eller spredning, så har de hatt kontakt med sanitetsmiljøet på Haakonsvern og prøvd å sette muligheter for velferd. Så har de også pusset opp velferdsbyg- get.
– Her vil jeg gi all honnør til vel- ferdssjefen på Haakonsvern, som har tatt initiativ til å gjøre en oppussing av bygget, sier Gesine Stoltenberg Graham.
– Vi i Tillitsvalgtordningen har hele tiden jobber for at velferden rustes opp. De siste årene så har vi rustet ned. Man ser nå konsekvensene med pandemien at man må ha flere ressurser for å gjøre velferdstjenesten bedre, forteller Graham.
GI ET AVBREKK
For mange er velferden et sted der man kan få et avbrekk fra tjenestetiden. I mange leirer er det portforbud eller lite å gjøre utenfor leiren på grunn av pandemien.
– Velferd er viktig for psykisk helse. I tillegg gir velferd et avbrekk fra en ellers tung tjenestehverdag. Soldatene har mye ansvar og press, sier Graham.
Åsmund Fosse forteller at velferden på Haakonsvern vil gi en mulighet for restitusjon og rekreasjon, skape rela- sjoner og bygge nettverk. De som sit- ter alene på en kaserne uten å ha noe
GAMING: Nye PC-er har blitt satt opp i kjelleren på velferdsbygget på Haakonsvern.
 å gjøre, skal ha mulighet for å bli med velferden på et arrangement og være med på å bygge flere nettverk.
– De skal få en mulighet til å til- passe seg i sin nye operative stilling, men samtidig ha en mulighet til å ha noe som tar tankene bort fra stillingen for å gi et lite avbrekk.
EN GLOBAL PANDEMI
For dem som sitter i karantene og iso- lasjon, er det vanskelig å få noe velferd, men på Haakonsvern har de gjort det de kan, for at de som må sitte alene, også får et velferdstilbud.
– Vi passer på at de har noe å gjøre på rommet sitt. De har jo tatt med nesten alt arbeidet inn i karantenen. Mye av tiden går til dem for å sørge for at de har det bra, ikke bare ved å gi dem velferdstilbud, men mat, treningsutstyr og velferdsmateriell, sier Fosse.
– Vi prøver å nå ut til alle, sier Jarle Isene.
Han er én av to presteassistenter på Haakonsvern og jobber veldig tett sammen med velferden.
– Vi har fått veldig gode tilbakemel- dinger. Innimellom er det jo enkelte som skulle ønske vi kunne ha arran- gert mer, men det krever mer kapasitet på grunn av covid-19, forteller Isene til Soldatnytt.
Haakonsvern er en veldig stor base med mange vernepliktige soldater, vel- ferden har derfor en stor bredde med
valg av forskjellige aktiviteter.
– Det vi har her av aktiviteter og til- bud, er noe som heter basis velferd. Det kan man drive med i leiren, innenfor
portene, sier Fosse.
– Da vi ikke hadde korona, så var
det innrykks-show fire ganger i året, så da vi fikk nytt innrykk fra Madla, sam- let vi alle sammen inne i kinosalen og hadde standup-show. Ellers har vi faste ting som vaffel-mandag, onsdags-quiz, sminkekveld/jentekveld, fotballkveld og pizza. Disse mulighetene har vi her i velferdsbygget, det er bare fantasien som begrenser oss. Vi begynner jo også med små arrangementer som små konserter der vi samarbeider med for- skjellige promotører og artister rundt omkring i Bergen, legger han til.
SUSHI OG TRAMPOLINE
Fosse forteller at der er fint å være sta- sjonert så nærme en større by som Ber- gen, og det er også noen tilbud utenfor leiren, som for eksempel vindtunnel- flyvning, rafting, skiturer, vannsport, fiske, utforsykling, gåturer og sykkel- turer.
– Vi kan jo jo ha teater eller jule- kakebaking eller kino også. Da leier vi hele salen. Vi tar soldater med på trampolinepark og gokart-kjøring, og vi har også hatt sushi-kurs og arrangert fangene på fortet, forteller Fosse.
– Det kan være del av en vanlig uke for oss.
 


   108   109   110   111   112