Page 108 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 108

                 108
SOLDATNYTT
 Andøya:
KORONA TVANG VELFERDEN
Soldatene på Andøya har vært vant til å dra på velferdstur, men under pandemien måtte de tenke nytt.
TEKST: ANDREA VASHOLMEN MOSTUE FOTO: KRISTER SØRBØ
 Vanligvis pleier vi å ha større velferdsturer, men nå har nesten alle aktiviteter måtte foregå inne i leiren.
Basetillitsvalgt på Andøya Ingri Furulund, forteller at pandemien har påvirket mulighetene til å gjennomføre velferdsaktiviteter. Med en liten base som Andøya, med omtrent 65 vernepliktige er velferd-
stilbudet begrenset.
Basen og velferdsbygget bærer preg
av at det er gammelt, og velferdslokalet er heller ikke så stort. Det de har å tilby soldatene, er et lite oppholdsrom, spill- rom med noen få PC-er, musikkrom og et større oppholdsrom i andre etasje.
– For å kunne gi et tilbud til solda- tene har vi vært nødt til å tenke nytt. Vi har forsøkt å arrangere små hver- dagslige aktiviteter inne i leiren, sier Furulund.
Hun forteller at velferden har arrangert ukentlige arrangementer som gruble, bingo, filmkveld, pizza og kahoot – og generell basisvelferd.
– I tillegg har vi vaffeltirsdag!
AVHENGIG AV DET SIVILE
Vanligvis, i en tid det ikke herjer en pandemi, pleier velferden på Andøya
flystasjon å arrangere større velferd- sturer til blant annet Senja og Svolvær. – Vi skulle ha en velferdstur til Nar- vik for å stå på ski, men den ble avlyst, sier idrettsspesialist Lotte Kristoffersen. De forteller at uten disse velferds- turene har ikke soldatene så mye å se frem til når tilbudet i leiren er så
begrenset.
– For å gi soldatene et tilstrekkelig
velferdstilbud må vi ta i bruk sivile aktører, sier Kristoffersen.
– Blant annet må vi bruke Norlandia- hallen, som er rett utenfor, for å kunne ha fysisk fostring i større grupper. Dette er fordi treningsrommet på basen er trangt når man skal opprettholde smit- tevern, sier seksjonsleder for velferd og idrett, Ingeborg Mathilde Steinsvik.
KOHORTER
Under pandemien har også Andenes vært preget av smitteutbrudd. Solda- tene har da måtte forholde seg til små kohorter, der enkelte har vært i kohort med bare én annen medsoldat.
– Kohorter begrenser muligheten for å gjennomføre velferdsaktiviteter. Det er vanskelig å lage et arrangement når man skal følge smittevernregler, sier Kristoffersen.
 «For å kunne gi et tilbud til soldatene har vi vært nødt til å tenke nytt. Vi har forsøkt å arrangere små hver- dagslige aktiviteter inne i leiren.»
 

   106   107   108   109   110