Page 106 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 106

         106
SOLDATNYTT
 SLIK RÅKAR
MOBBING OG SEKSUELL TRAKASSERING DEI YNGSTE
 To av tre kvinnelege vernepliktige har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret.
TEKST OG GRAFIKK: JOHN BIRGER MORUD
67 prosent av kvinnelege verneplik- tige har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret, kjem det fram i Most-under- søkinga frå 2020.
Most-undersøkinga skal kartleggje omfanget av mobbing og seksuell tra- kassering i Forsvaret. Forsvaret har over 8000 vernepliktige og lærlingar. Rundt 2300 av dei blei inviterte til å svare. Av dei har 1050 svara på Most-undersøkinga
2020 – av desse 412 kvinner og 638 menn. «Personrelatert mobbing er den vanle- gaste forma for mobbing blant meinige/ studentar», kjem det frem i undersø-
kinga.
Til saman rapporterte 157 menn at
dei har opplevd mobbing, og 122 kvinner gjorde det same. 215 menn rapporterte at dei har opplevd seksuell trakassering. 356 kvinner melde om det same.
MOBBING OG SEKSUELL TRAKASSERING
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
        25
30
20
67
  Opplevd mobbing - menn
Opplevd mobbing - kvinner
Opplevd seksuell trakasering - menn
Opplevd seksuell trakasering - kvinner
STORE SKILNADER: Det er store skilnader på vernepliktige kvinner og menn, ifølgje undersøkinga om mobbing og seksuell trakassering.
    104   105   106   107   108